Befolkningsudviklingen i Dronninglund 1921-2017.

.

Dronninglund nævnes første gang i 1268 som Hundslund i forbindelse med benediktinernonneklosteret Hundslund Kloster, som lå på stedet. Hvor byen Dronninglund senere opstod, var der tidligere kun spredtliggende gårde og huse. Sognekirken lå i Gammelkirke vest for landsbyen Thorup, men blev formentlig revet ned omkring år 1400.

Endnu i 1700- og 1800-tallet var bebyggelsen i Dronninglund Sogn spredt, og der var ikke tale om en egentlig bydannelse. Selv om en kongevej gik gennem sognet, var vejforholdene før midten af 1800-tallet temmelig dårlige, og transporten af varer foregik derfor ofte ad vandvejen med skib til Asaa.

I begyndelsen af 1870’erne blev amtsvejen mellem Asaa og Hjallerup anlagt, og det fik betydning for Dronninglund. I 1880 blev der ved Hjallerup-Asaa-vejen opført et apotek med tilhørende købmandshandel. Samme år slog en læge sig ned, og i 1895 fik byen også et sygehus. Langsomt voksede byen med flere handelsdrivende. Fra 1899 tog bosætningen fart, da Sæbybanen mellem Nørresundby og Frederikshavn blev anlagt, og Dronninglund fik en station.

I slutningen af 1800-tallet blev der over en periode på få årtier udstykket grunde, og der kom købmand, uldspinderi, bageri, dyrlæge, sparekasse, fotograf, hotel osv. til byen. Større industrivirksomheder blev ikke grundlagt, men mange handlende og håndværkere blev trukket til den nye stationsby, især i årene omkring år 1900. Bemærkelsesværdigt er det, at byen ikke opstod i tilknytning til Dronninglund Slot. Det var derimod befolkningsudviklingen i 1800-tallet og behovet for læger og apoteker, der førte til, at byen udviklede sig. Allerede i 1911 overhalede Dronninglund Asaa i befolkningstal.

Byen havde et blomstrende handels- og erhvervsliv i årene efter Besættelsen. I 1948 var der ikke mindre end 71 handlende, som annoncerede i den lokale ugeavis. Ud over butikker fandtes der mindst 17 andre erhvervsvirksomheder, heriblandt byens nye frysehus Ever Cold, som var indrettet i det tidligere bryggeri.

Efter at have kørt med underskud i mange år lukkede jernbanen i 1968. Befolkningstallet i Dronninglund fortsatte dog med at stige, og byen udviklede sig til center- og administrationsby med kommunekontor.

Dronninglund blev hovedsæde for den kommunale administration i Dronninglund Kommune i 1970, hvilket fortsatte frem til Strukturreformen i 2007.

Videre læsning

Læs mere om Dronninglund

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie