I 2008 blev den sjældne sorthovedet måge set i hættemågekolonien på Mågeø i Haderslev Dam. Først i 2010 kunne det dog med sikkerhed bekræftes, at den også ynglede her, hvilket den har gjort regelmæssigt lige siden. Sorthovedet måge (tv.) ligner en mere farvestrålende udgave af hættemågen (th.), som den let forveksles med. At den samtidig foretrækker at anlægge reden inde i hættemågekolonierm gør den kun endnu vanskeligere at opdage.
.
Aftenen sænker sig over Ejsbøl Sø i det bakkede landskab lige nordvest for Haderslev. Siden 1800-tallet har afvanding gradvist omdannet søen til landbrugsland, og først ved et genopretningsprojekt i 1999-2000 dukkede den atter op i landskabet. Den nye sø fik et areal på ca. 20 ha og ligger op mod det fredede Ejsbøl Voldsted, der som en træbevokset bakke rejser sig op på søens sydside. Et begejstret fugleliv tog hurtigt det genskabte vådområde til sig, og i dag er der iagttaget næsten 160 forskellige fuglearter omkring søen.
.
Den 8. juli i 2009 blev 50-året for ulykken markeret med indvielsen af en ca. 3 m høj mindesten i granit i det sydvestlige hjørne af Haderslev Dampark, ca. 800 m fra ulykkesstedet. På mindestenen er der indgraveret navnene på de 57 ofre samt en tekst, der ærer både de frivillige og de omkomne.
.

I jagten på ny landbrugsjord har dræning og afvanding medført en udtørring af adskillige søer og vandhuller. Siden er enkelte af de forsvundne vådområder genopstået som naturgenopretningsprojekter, heriblandt Slivsø og Ejsbøl Sø.

En lignende, men tidligere historie kan fortælles om Ejsbøl Sø nordvest for Haderslev. Da et af de allervigtigste våbenofferfund fra jernalderen er gjort her, må Ejsbøl Sø have eksisteret i mere end 1.500 år, og på Videnskabernes Selskabs kort fra 1780 er den stadig tydeligt markeret som en sø. På et tidspunkt mellem 1804 og 1854 er søen dog blevet afvandet med åbne grøfter, hvilket forvandlede den til mose og eng. En yderligere afvanding skete 1950‑57, hvor 41 ha eng- og søbund blev afvandet og kultiveret til agerjord med betydelig statsstøtte. Det var ved samme lejlighed, at arkæologerne gjorde de første fund fra jernalderen.

Ved et naturgenopretningsprojekt 1999‑2000 genopstod Ejsbøl Sø som en 20 ha stor sø. Formålet var bl.a. at tilbageholde udvasket kvælstof fra de omkringliggende landbrugsarealer.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande