I jagten på ny landbrugsjord har dræning og afvanding medført en udtørring af adskillige søer og vandhuller. Siden er enkelte af de forsvundne vådområder genopstået som naturgenopretningsprojekter, heriblandt Slivsø og Ejsbøl Sø.

Den 164 ha store Slivsø ligger ved Hoptrup, ca. 9 km syd for Haderslev. Her har den idylliske naturlokalitet ført en tumultarisk tilværelse siden 1940, hvor den ved vedtagelsen af Landvindingsloven blev gjort til kastebold mellem landbruget og naturfredningsfolkene.

Første forsøg på at opnå statsstøtte til en udtørring var i 1941, men søen blev ikke tørlagt før 1954‑68. Det skete med meget stort besvær, bl.a. fordi dyndlagene flere steder var 4‑8 m dybe, grøfterne blev ved med at skride sammen, og den udtørrede dyndflade var vanskelig at kultivere. Talrige budgetoverskridelser førte desuden til kritik for mangelfuld økonomistyring af Finansministeriet i 1962.

Søbunden blev dyrket frem til 1990’erne, men de stadig mere ustabile bundforhold vanskeliggjorde efterhånden dyrkningen i en sådan grad, at der blandt egnens landmænd opstod et ønske om at afstå jorden mod en passende erstatning. En statsstøtte på 22,4 mio. kr. muliggjorde i 2004 genskabelsen af Slivsø, som i dag har et rigt fugleliv, der kan opleves fra taget af den gamle pumpestation.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande