Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑16 for Allerød Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

.

Borgerne i Allerød Kommune har indkomster og personlige formuer langt over landsniveau. Erhvervslivet domineres af en række højteknologiske produktionsvirksomheder og store handels- og servicevirksomheder. Især er der en stor koncentration af virksomheder i erhvervskvartererne i Lillerød og Blovstrød. Den største private virksomhed er Widex A/S i Lynge – en af verdens største producenter af høreapparater. NIRAS A/S i Blovstrød er en af Danmarks største ingeniørvirksomheder. Welltec A/S producerer udstyr til olieudvinding.

Kommunen har stor indpendling til virksomheder, der efterspørger højtspecialiseret arbejdskraft. Der er samtidig en omfattende udpendling til Hillerød og til Københavnsområdet.

Erhvervslivet i Allerød Kommune kom målt på beskæftigede forholdsvis godt igennem finanskrisen 2008‑09. Efter et mindre fald rettede beskæftigelsen sig igen og var fra 2015 højere end før krisen.

BNP pr. indbygger er siden 2012 steget væsentlig mere end på landsplan (se Figur 1).

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Allerød Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2015.

.

Ved udgangen af november 2015 var der 13.408, der arbejdede på ca. 1.300 arbejdssteder i Allerød Kommune. Set i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden har kommunen en større andel ansat i industrien samt inden for handel, service og oplevelseserhverv.

Primære erhverv

Knap en tredjedel af kommunens areal er landbrugsjord. Landbrug og råstofindvinding har med 2,2 % en andel af beskæftigelsen, som er tæt på niveauet for hele landet. Medvirkende til det er bl.a. flere planteskoler og grusgrave.

Industri

En af de seks største høreapparatproducenter i verden, Widex, har hovedsæde i Lynge.

.

Industrien i Allerød Kommune beskæftiger 1.848 personer (november 2015) og tegner sig dermed for 13,8 % af kommunens beskæftigelse. Det placerer Allerød som den næststørste industrikommune i Nordsjælland, målt på andelen af beskæftigelsen. Med til at sikre denne position er, ud over Widex A/S, bl.a. Welltec A/S. Virksomheden producerer udstyr til olieudvinding, der bruges over hele verden. Internationalt kendt er møbelvirksomheden Fritz Hansen A/S, der bl.a. producerer Arne Jacobsens designmøbler. Hovedsædet ligger i Lillerød, men produktionen er flyttet til Polen. Lillerød huser også PP Møbler ApS, der bl.a. fremstiller Hans J. Wegners klassikere. Det nuværende DPA Microphones A/S blev udskilt fra Brüel & Kjær A/S i 1992 og fremstiller i Lillerød minimikrofoner til et internationalt marked.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

I forhold til regionsgennemsnittet og de øvrige kommuner i Nordsjælland er denne sektor med kun 4,8 % af beskæftigelsen ganske lille. Den består hovedsagelig af mindre virksomheder med under 50 beskæftigede.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 33,4 % af beskæftigelsen tegner handel, service og oplevelseserhverv sig tilsammen for den største private beskæftigelse i Allerød Kommune. Det er over både lands- og regionsgennemsnittet. Det skyldes især en række større engros- og servicevirksomheder. Blovstrød er hjemsted for IBM’s salgs- og distributionscenter med ca. 280 medarbejdere, mens Hewlett-Packards danske salgsselskab med ca. 260 medarbejdere ligger i Lillerød.

Hertil kommer, at hele Mataskæden har hovedsæde, lager og distribution i Lillerød med ca. 300 ansatte. Over hele Danmark havde Matas i 2017 ca. 280 butikker med et samlet antal ansatte i hele kæden på ca. 2.200.

Inden for service er de to større virksomheder SundVikar ApS med ca. 300 ansatte og skadeservicevirksomheden Polygon A/S med ca. 110 medarbejdere.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Allerød Kommune har blandt de nordsjællandske kommuner en af de højeste andele af beskæftigede inden for forskning, rådgivning og forretningsservice. Ud over ingeniørvirksomheden NIRAS A/S drejer det sig om Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S i Lillerød, der med 390 ansatte udvikler og projekterer kraftværksanlæg over hele verden.

ATP’s afdeling med ca. 300 ansatte samt it-servicevirksomheden Datacon med ca. 90 ansatte ligger begge i Lillerød.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Kommunen er selv den største arbejdsgiver med 15 % af det samlede antal arbejdspladser. Medvirkende til den tilsvarende høje andel af statslige arbejdspladser (13,7 %) er bl.a. Udlændingestyrelsens afdeling i Center Sandholm og Udlændingecenter Ellebæk, Kriminalforsorgens Institution for Frihedsberøvede Asylansøgere, der ligger lige ved siden af.

Driften af Center Sandholm varetages af Røde Kors, og antallet af medarbejdere varierer stærkt alt afhængig af tilgangen af asylsøgere. På tidspunkter med stor søgning kan Røde Kors og Udlændingestyrelsen samlet være oppe på over 500 ansatte.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Allerød Kommune i november 2015.

.

Der er en meget omfattende pendling ud og ind af Allerød Kommune. Hele 72 % af de beskæftigede pendler til arbejde i andre kommuner, mens ikke mindre end 75 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen kommer udefra.

De mange indpendlere kommer især fra hhv. Københavns og Hillerød Kommuner. Deres afstand fra hjem til arbejdsplads var i 2015 i gennemsnit på 29 km. Udpendlerne kørte i gennemsnit 19 km for at komme på arbejde.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Allerød Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Allerød Kommunes befolkning er 51,6 % i arbejdsstyrken, mens 48,4 % af befolkningen er modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge og personer under uddannelse (se Tabel 1).

For de 16‑64-årige er erhvervsfrekvensen på 82,4 % mod 74,9 % på landsplan. Ledigheden er samtidig væsentlig lavere.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Allerød Kommune og hele landet i 2015.

.

Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger i kommunen før skat var i 2015 på 401.000 kr., hvilket er 93.000 kr. mere end landsgennemsnittet. Med 3,5 mio. kr. var den gennemsnitlige nettofamilieformue næsten dobbelt så stor som landsgennemsnittet (se Tabel 2).

Uligheden i Allerød Kommune er lidt mindre end på landsplan. Målt med Gini-koefficienten var den i 2016 på indeks 25,4, mens den på landsplan lå på indeks 29.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper. Opdelingen er baseret på de enkelte kommuners og bydeles andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Allerød Kommune er placeret i den højeste af de fire grupper, ligesom nabokommunerne Egedal og Furesø.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked