Figur 1. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Furesø Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Furesø Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.
Farum Station er mod nord endestation for S-togslinje A og i myldretiderne på hverdage også for linjen Bx. S-toget bruges af mange pendlere og studerende. Turen til København H varede i 2018 lidt over en halv time.
.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Furesø Kommune og hele landet i 2016.

.
Mohamad Alhussein på truckkursus i februar 2016 som led i sin ansættelse med løntilskud hos Aasted ApS i Farum. Den unge jurastuderende flygtede i november 2014 fra Aleppo i Syrien. Han endte i Danmark og opnåede asyl. Furesø Kommune har indgået partnerskaber med en række virksomheder for at få flygtninge hurtigt i arbejde.
.
Når man sætter tænder i et stykke chokolade, vil det ofte være produceret på en maskine fra Aasted ApS i Farum. Firmaet blev grundlagt i 1917 og drives fortsat af Aastedfamilien.
.

Figur 2. De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Furesø Kommune i november 2016.

.

Omkring tre ud af fire erhvervsaktive i Furesø Kommune arbejder i andre kommuner. Området er tæt integreret med det øvrige arbejdsmarked i hovedstadsregionen, og samtidig fylder det lokale erhvervsliv ikke så meget som i mange andre kommuner.

Kommunen har ingen store virksomheder, men en håndfuld mellemstore med mellem 200 og 400 ansatte. De fleste virksomheder er lokaliseret i kommunens største byer, Farum og Værløse. Den største private er Aasted ApS, der laver udstyr til chokoladeindustrien.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Furesø en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen i 2008. Det gik især ud over industrien, transportbranchen samt bygge og anlæg. Derimod kom handel- og servicebranchen samlet set næsten uberørt igennem og havde i november 2016 flere beskæftigede end før krisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 11.984 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 1.830 arbejdssteder i Furesø Kommune. Set i forhold til Region Hovedstaden er der på arbejdspladserne i Furesø Kommune en større andel ansat inden for industri, handel og service, mens der er en klart mindre andel inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Med 0,7 % af de beskæftigede spiller landbrug og skovbrug en beskeden rolle i kommunen. Den største arbejdsplads er i forbindelse med Naturstyrelsens skovdrift i statsskovene.

Industri

I 2016 var 9,7 % af arbejdspladserne i Furesø Kommune i industrien. De fleste af virksomhederne havde under 50 ansatte. I den lille gruppe med over 100 ansatte findes Gerresheimer Vaerloese A/S, der er datterselskab af en global producent af medicinalemballage. Hertil kommer Novo Nordisk A/S’ datterselskab Medical Devices i Værløse.

Kommunens største private arbejdsplads med ca. 380 ansatte (2017) er Aasted ApS, der producerer maskiner til chokoladeindustrien og leverer til nogle af verdens største chokoladeproducenter som Nestlé, Carletti og Toms. Familien Aasted er fortsat hovedaktionærer i virksomheden, der i 2017 fejrede 100-års jubilæum.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

9,1 % af beskæftigelsen lå i 2016 inden for transport, forsyning og bygge og anlæg. Blandt de få større virksomheder er entreprenørvirksomheden Adserballe & Knudsen A/S, der på årsplan har ca. 115 ansatte, og Hareskov Elektric A/S, der med over 60 servicevogne og ca. 150 ansatte er en af landet største elinstallatører.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 34,1 % af beskæftigelsen fyldte handel, service og oplevelseserhverv noget mere end gennemsnittet for regionen. Fodboldklubben FC Nordsjælland beskæftiger ca. 200 medarbejdere, heraf mange på deltid, svarende til knap 100 heltidsansatte på årsplan (2017), og den er dermed den største aktør inden for oplevelseserhvervene. To kædebutikker har deres hovedsæder i kommunen, Spejder Sport A/S med ca. 100 ansatte og lingerikæden Change of Scandinavia Retail A/S med ca. 140 ansatte i 2016/17.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegnede sig i 2016 for 13,9 % af beskæftigelsen i Furesø Kommune – noget under gennemsnittet for regionen på 21,4 %. Virksomhederne i disse brancher er med et par undtagelser mindre virksomheder inden for it, rådgivning og forskning. Størst er pensionsselskabet PenSam med ca. 280 ansatte i Farum og it-virksomheden NTI A/S med ca. 130 ansatte i Værløse (2017).

Offentlig administration, uddannelse og sundhedsvæsen

Med 32,1 % af beskæftigelsen var kommunens offentlige sektor i 2016 meget tæt på landsniveauet (32 %). Den største offentlige beskæftigelse findes i den sociale sektor, der tegner sig for 16,2 %. Blandt de større arbejdspladser er Plejecenter Lillevang og Solgaven i Farum, der er et af Dansk Blindesamfunds særlige dagcentre og botilbud.

Pendling

Som mange andre kommuner i hovedstadsområdet har også Furesø Kommune en omfattende pendling. Hele 74,7 % af de beskæftigede i Furesø pendlede i november 2016 til arbejde i andre kommuner. Af de 14.758 daglige udpendlere tog flest til København (4.339) og til nabokommunen Ballerup (1.391). Modsat var 61,6 % af de beskæftigede på arbejdspladser i Furesø Kommune pendlere fra andre kommuner (se Figur 8).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Af Furesø Kommunes befolkning er 50,0 % i arbejdsstyrken, hvilket er lidt lavere end for regionen. Det skyldes især, at der er en større andel på alderspension (se Tabel 1). Alene for de 16‑64-årige er der dog en erhvervsfrekvens, som med 80 % er højere end i både regionen og hele landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 407.000 kr. i 2016, en indkomst, der ligger mere end 90.000 kr. over landsgennemsnittet, placerer Furesøborgerne sig i den bedst tjenende tiendedel blandt landets 98 kommuner. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 3.472.000 kr. i 2016 og dermed ca. 1,5 mio. kr. over landsgennemsnittet. I Furesø Kommune er uligheden i indkomsten målt med den såkaldte Ginikoefficient på 29,6 – tæt på landsgennemsnittet (29,0).

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Furesø Kommune er placeret i den højeste af de fire grupper.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Furesø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked