Fladså ved Mogenstrup. Her løber åen gennem skov, men på hovedparten af åens forholdsvis korte løb snor den sig gennem agerland. Åen er et populært fiskevand for lystfiskere, som især går efter havørred og bækørred.
.

Den ca. 20,6 km lange Fladså udspringer i Storskov øst for herregården Sparresholm. Herfra løber den vest og sydpå ned forbi Mogenstrup og syd om Appenæs til udløbet i Fladstrand. I begyndelsen af 1800-tallet blev Fladså rettet ud og reguleret til glæde for landbrugets dyrkningsinteresser, men til skade for biodiversiteten, bl.a. en ørredbestand.

Fladsås havørredbestand er den ene af blot to oprindelige ørredstammer på Sjælland. Gennem årtusinder har fiskene specielt tilpasset sig de sjællandske forhold med bl.a. kraftig vandføring om vinteren og lidt vand om sommeren. Bestanden er derfor bevaringsværdig, og afkom herfra udsættes i andre vandløb, hvor der er et ønske om at genskabe en ørredbestand.

For at vende den negative udvikling begyndte Storstrøms Amt i 2006 og senere Næstved Kommune at genslynge åen i samarbejde med lodsejere. Genslyngningen er sket i flere etaper efter et gammelt kort, der viser, hvordan åen løb før udretningen.

Projektet har forbedret vandløbets tilstand, ved at dyrkningsjord ned til åen blev lagt ud som enge. På en del strækninger er vandløbsbunden blev hævet ved udlægning af gydegrus, og rørlagte strækninger er blevet åbnet. Ud over ørred omfatter fiskebestanden bl.a. gedde, aborre, skalle, grundling, tre- og nipigget hundestejle og skrubbe samt den sjældne pigsmerling. Åen har også en bestand af både flodkrebs og den invasive signalkrebs.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande