Under motionsløbet MTG Cannonball i 2017 passerer deltagerne Søndersø, som er den sydlige af Viborgsøerne. Stierne og de gode veje rundt om såvel Søndersø som Nørresø er populære blandt Viborgs motionister, og ved Søndersø kan stierne følges 5,6 km rundt om næsten hele søen. Søndersø skal indgå i den kommende Viborg Naturpark, som kommunen arbejder på at få etableret under Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker.
.
Det rekreative område Sønæs i Viborg stod færdigt i sommeren 2015.
.
Viborg og parkanlægget Borgvold kan nydes fra søsiden, hvis man benytter sig af tilbuddene om at leje vandcykler, kanoer eller kajakker. Her ses et udsnit af Nørresø.
.

Den varierede natur giver rig mulighed for naturoplevelser og friluftsliv i Viborg Kommune. De tre nationale cykelruter Hanstholm-København, Hærvejen og Limfjordsruten gennemskærer kommunen, hvor de får selskab af de seks regionale ruter Viborg-Aarhus, Skive-egnen, Alhedestien, Grathe Hede Ruten, Gudenåruten og Himmerlandsstien. Især omkring Viborg findes desuden flere lokale afmærkede cykelruter samt de såkaldte stjerneruter, som netop begynder og slutter i Viborg. Mountainbikere kan benytte flere afmærkede spor, og omkring Viborg er der ved at blive afmærket yderligere 100 km nye MTB-spor.

For fodgængere er der afmærkede vandreruter på statens arealer i bl.a. Hald Sø-området, Mønsted Kalkgruber, Vindum Skov, Hjermind Skov/Kjællinghøl, Alheden Skov og Viborg Hedeplantage samt i Undallslund, Skrikes og Neckelmanns Plantager, klimavandparken Sønæs og Viborgs mange parker. Kommunens bedst kendte vandre- og cykelrute er den ca. 450 km lange Hærvejsruten, som gennemskærer kommunen fra nord til syd.

Flere af kommunens store åer og søer benyttes til kano- og kajakroning. Det gælder især Gudenå og Karup Å, men også Nørresø og Søndersø, Nørreå og Skals Å er velegnede til at prøve kræfter med pagajen ogpadlen. Gudenå, Karup Å, Skals Å og Simested Å er desuden populære blandt lystfiskere pga. deres gode bestande af store havørreder.

Der er bademuligheder ved Hjarbæk og Lynderup Strande i Hjarbæk Fjord samt i bl.a. Hald Sø, Nørresø og Birke Sø ved Stoholm. Vandkvaliteten er tilfredsstillende til udmærket, men i varme somre kan der forekomme algeopblomstringer, som i perioder kan begrænse bademulighederne.

Naturvejledning og -formidling er overvejende samlet under Naturskolen i Viborg, som ud over shelter- og lejrpladser, hytter og huse også omfatter Naturskolen ved Hald og Naturskolen i Undallslund. Til Naturskolen i Viborg er der bl.a. knyttet fire naturvejledere, som både laver aktiviteter for kommunens skoler og dagtilbud og arrangerer offentlige ture og lignende.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Viborg Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv