Da Assens Sukkerfabrik i 1884 begyndte sin sukkerproduktion, opstod der et behov for at deponere den jord, som blev vasket af de mange sukkerroer. Til det formål blev et stort strandengsområde op mod Assens inddæmmet, og i årene frem til fabrikkens lukning i 2006 blev der hvert år deponeret ca. 45.000 m3 jord på de gamle strandenge. Gennem fabrikkens knap 120-årige levetid blev det til så megen jord, at Jordbassinerne i dag ligger ca. 10 m.o.h.

Mens den gamle sukkerfabriks hovedbygning i dag fungerer som rådhus, tjener Jordbassinerne indtil videre som et 40 ha stort, rekreativt naturområde. Det meste af arealet består af sletter og krat med søer og mose, mens man ud mod kysten kan genfinde resterne af den oprindelige strandeng. For at holde arealerne lysåbne græsses de af gutefår, der kan færdes ude hele året og ikke skal klippes, da de selv taber ulden.

Der er iagttaget mere end 130 forskellige fuglearter i området. Ud over en række mere eller mindre almindelige småfugle som rørsanger, tornsanger, rørspurv og gulspurv omfatter ynglefuglene også rørhøg, vibe og lille gråsisken. Kommunen ejer desuden området og har bl.a. anlagt en shelter- og bålplads. Derudover er der etableret forskellige vandreruter i området, heriblandt en rute, som går hele vejen til Thorøhuse.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land