I Kås Skov filtreres sommerens skarpe sollys gennem de lave, krogede egetræers åbne løvkroner. På skovbunden og stammerne vokser en stor mangfoldighed af mosser og laver, hvoraf flere er såkaldte gammelskovsindikatorer. De vidner om, at Kås Skov formentlig er en af Danmarks ældste og mest oprindelige skove.

.

På nordsiden af halvøen Kås danner krogede, vejrbidte alm. ege og vinterege et af landets fineste og mest oprindelige egekrat. Mellem egene vokser ask, birk, skovæble og alm. røn samt enkelte bøge. Den ca. 110 ha store Kås Skov ejes af Kås Hovedgård, og der er kun offentlig adgang til fods langs kysten. Herregårdens skiftende ejere har udnyttet skoven sparsomt, heriblandt til stævning. M.P. Wandborg, der erhvervede Kås i 1769, forsøgte dog at drive skoven med henblik på gavntømmer og brændsel, men alt i alt har Kås Skov fået lov til at stå næsten urørt.

På barken af de gamle egetræer vokser en række sjældne mosser samt mere end 110 forskellige laver, heriblandt den sjældne alm. lungelav. Skovens morbund huser blåbær, bølget bunke, alm. kohvede og alm. gedeblad, mens man på den mere næringsrige muldbund bl.a. kan finde hvid anemone, storblomstret kodriver, desmerurt og dagpragtstjerne. Skoven har desuden et rigt insektliv, der bl.a. omfatter sjældenheder som brun pletvinge, lille pupperøver og træsvampebillen Combocerus glaber.

Halvøen Kås med Kås Skov blev fredet i 1941. Derudover er halvøen udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove