Et sving i Karup Å ved Resen.
.

Hvor Karup Å under istiden var en brusende smeltevandsflod, bugter den sig i dag roligt gennem landskabet og danner kortvarigt grænse mellem Herning og Viborg Kommuner. Åen er kendt for sine store havørreder, og Danmarks officielt største havørred på 16,1 kg blev fundet død i Karup Å i 1991. De seneste år er sæler begyndt at følge havørrederne op i åen. Af frygt for deres negative påvirkning af havørredbestanden og lystfiskeriet gav Miljøstyrelsen i 2018 tilladelse til regulering af sæler på strækningen mellem Karup og Skive Fjord.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande