Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Formentlig Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 18,83 m; højde: 2,82 m (opmålt i 1889)

Måske omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

1889: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J.V. Nissen i 1889 Vejlby sogn og beskrev lokaliteten således: "Den er bygt af Muld og næsten uden Indblanding af Undergrundsjord. Dens Fodsteen ere meget smaa. Højens Navn hidrører uden Tvivl fra, at den ved en Indskjæring fra Syd til Midten er ligesom delt i to Dele. Den synes fuldstændig brudt, og dens Rester ere græsklædte. Den ligger højt, og fra dens Top haves en meget smuk og vidtstrakt Udsigt over en stor Omegn og ud over Havet."

1915: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Gårdejer N. Bilde stødte på et lille stenkammer, da han var i færd med at bortgrave "Klødehøj". I graven fandtes en bronzehalsring, en spiralarmring og en tutulus af bronze.

1946: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1946 var O. Klindt-Jensen i Vejlby sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet: "Ødelagt."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links