Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Langhøj. Sten- eller bronzealder

Længde: 37,67 m; bredde: 12,56 m; højde: 0,63 m (opmålt i 1886)

Noteret som overpløjet i 1888.

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

Længdesnit igennem langhøjen, der kun fremtrådte som en lav forhøjning i marken. De fem grave lå dels på højbunden, dels lige under overfladen.

.

Længdesnit igennem langhøjen ved randstenskæden.

.

1886: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J.V. Nissen i 1886 Lyngby sogn og beskrev lokaliteten således: "Plads for en langagtig Forhøjning. Om en Langdysse har havt sin Plads her paa den flade Mark kan ikke siges med Vished. Nu sees her en langagtig Plads 120' lang og 40' bred samt 2' høj med Længderetning fra N.V. – S.O. Da Fylden ikke er af den for Langdysser meget almindelige Slags, og der heller ikke er Spor af ildskjør Flint eller Kampesteen, saa er der Sandsynlighed for, at her er Levninger af en Begravelsesplads. Paa Pladsen sees enkelte Beensplinter."

Plan over langhøjen med de fem bronzealdergrave. I stenkisten (B) fandtes bl.a. en bronzedolk med rester af skede.

.

1888: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Løjtnant J. Jensen havde fået underretning om, at man var ved at sløjfe en langhøj på Lykkesholm mark. Da han ankom til stedet, var en del af højen allerede bortgravet. Ejeren meddelte, at man var stødt på flere stensætninger. Ifølge et par ældre stenhuggeres udsagn havde man i de sidste 30 år jævnligt hentet sten fra højen. Desuden havde en husmand, der boede i nærheden, gennem en årrække haft tilladelse til at dyrke en del af højen, hvilket havde medført, at en del af stenene fra gravene og en del af randstenene var blevet fjernet. Ejeren ville ikke lade højen stå urørt, men J. Jensen overværede udgravningen af højen. I højen lå 5 grave.

Den største stenkiste (Grav A) lå i længderetningen NV-SØ, målte 10 fod i længden og 2 1/3 fod i bredden. Den var brolagt i bunden og dækket af dæksten. Den anden grav (Grav B) var også en stenkiste med brolagt bund og dæksten. I graven fandtes en bronzedolk med træskede, en dobbeltknap af bronze samt bladet fra en kniv. Den tredje stenkiste (Grav C) var 5 fod lang og 2 fod bred, brolagt i bunden og dækket af dæksten. I graven fandtes et bronzesværd, en dobbeltknap af bronze, spiralen til en fibula samt brændte ben. Den fjerde stenkiste (Grav D) var 7 fod lang, 2 fod bred og brolagt i bunden. I toppen af højen lå yderligere en lille stendynge uden fund (Grav E). Tre af stenkisterne var anlagt på højbunden, og ved disse var der anbragt rækker af sten fra randstenskæden og ind mod kisten. Dette kunne måske være resterne af en sektionsinddeling af højen.

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Sten- eller bronzealder (Grav A)

Længde: 3,14 m; bredde: 0,73 m (opmålt i 1888)

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.) (Grav B)

Længde: 2,67 m; bredde: 0,63 m (opmålt i 1888)

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.) (Grav C)

Længde: 1,57 m; bredde: 0,63 m (opmålt i 1888)

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.) (Grav C)

Stenkiste. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav D)

Længde: 2,2 m; bredde: 0,63 m (opmålt i 1888)

Grav af uvis type. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.) (Grav E)

Dækket af en stendynge.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links