I første halvdel af 1800-tallet begyndte særlige gæster som malere, forfattere, topografer og naturvidenskabsfolk at besøge de nordjyske kyster, som de så som en fremmed og barsk del af Danmark. I anden halvdel af 1800-tallet kom frisk luft og havbade på mode, og den velhavende del af befolkningen begyndte at tage på landet om sommeren. Sommergæsterne indlogerede sig ofte privat i lejede værelser, og mange steder blev der indrettet pensionater og bygget hoteller. Hotellerne havde badehuse på stranden, og fra 1920’erne blev det også almindeligt, at private fik eget badehus, hvor man kunne spise og klæde om.

Omkring år 1900 begyndte borgerskabet at bygge egne sommerhuse i form af store villaer, der ofte lå spektakulært på klitterne med en flot udsigt. Mere uplanlagte sommerhusområder med små spartanske huse begyndte at skyde op fra 1920’erne.

De første vandrerhjem i Hjørring Kommune blev bygget i begyndelsen af 1930’erne. Vandrerhjemmene henvendte sig især til gående og cyklende weekendturister, fx fra Aalborg. I slutningen af 1930’erne blev de første egentlige teltpladser etableret i Blokhus.

Langs kysten fandt det største boom i sommerhusbyggerierne sted fra 1960’erne og frem. I dag er vestkysten præget af store sammenhængende sommerhusområder afbrudt af byer og større fredede områder. Mange af helårshusene i Løkken og Tversted er desuden købt op og fungerer som sommerhuse.

Feriekolonierne ved kysten

I 1950’erne blev mange ældre sommervillaer og nedlagte badehoteller langs kysten opkøbt og indrettet til feriekolonier for skolebørn fra de store byer. Et eksempel er den feriekoloni, som Rødovre Kommune har indrettet i en gammel sommervilla på Møllebakken i Lønstrup. Villaen blev tegnet af Hack Kampmann til broderen Christian Johannes Kampmann og stod færdig i 1910. I 1957 solgte familien villaen til Rødovre Kommune, der indrettede den til feriekoloni for forstadskommunens børn, senere lejrskole for skoleklasser.

Børnenes Kontor i Aalborg købte i 1952 et nedlagt sommerhotel i Tversted. Huset bruges stadig af Aalborg Kommune som koloni for børn, der vurderes at trænge til et ferieophold.

Badeturismen i Løkken

De første badegæster kom til Løkken i midten af 1800-tallet. I løbet af 1900-tallet udviklede Løkken sig til en turistby, og især folk fra Aalborg tog på endagsture til stranden. I 1920’erne kom bebyggelsen »Prærien« til med små sommerhuse. Fra 1960’erne blev byens nærområder udbygget med sommerhuse og campingpladser.

Mange af de ældre helårshuse er i dag fritidsboliger, og den bofaste befolkning er rykket længere ind i landet. Langs med klitterne står om sommeren en række af de hvide badehuse, som Løkken er kendt for. Om foråret transporteres de ned på stranden og placeres med 3-4 m’s mellemrum 10-15 m fra klitfoden. På denne måde danner husene en ret linje eller en regelmæssig kurve. Strandhusene er meget små, 2,3 m x 3,3 m x 2 m, og Naturstyrelsen har givet tilladelse til opstilling af 485 huse. De første blev sat op på Løkken Strand i 1895. Det er i udstrakt grad lokale, der ejer strandhusene, som ofte går i arv fra generation til generation.

Turismen i Lønstrup og Skallerup Klit

Lønstrup kom i 1877 i landets aviser, da et skybrud rev flere bygninger med sig og efterlod en slugt gennem byen. Mange nysgerrige gæster besøgte efterfølgende byen, og i begyndelsen af 1900-tallet var Lønstrup det største badested i Nordjylland. Nogle sommergæster byggede huse på bakkerne ved siden af Vennebjerg Mølle, hvorfra der er vid udsigt over Skagerrak, hvilket stod i kontrast til de lokale huse, der lå i læ for vinden. Takket være en lokalplan fra 1970’erne, der krævede helårsbeboelse i Lønstrup, har byen formået at bevare et miljø, som giver liv hele året og bl.a. har tiltrukket kunsthåndværkere.

Nord for Lønstrup blev feriebyen Skallerup Klit indviet i 1949 i ombyggede flygtningebarakker. I dag er stedet en moderne ferieby under navnet Skallerup Seaside Resort.

Videre læsning

Læs mere om Traditioner og fortællinger i Hjørring Kommune

Læs også om