Børnene løber, klatrer og leger på en efterårsdag i Marselisborg Dyrehave. Den velbesøgte dyrehave blev anlagt i Torskov i 1932 og er udvidet flere gange, så den i dag dækker ca. 22 ha. Oprindelig skulle der udsættes får i parken, men de blev vraget til fordel for de mere eksotiske sikaer og dådyr. Dertil kommer en lille flok vildsvin i en separat indhegning. Af hensyn til dyrene må man ikke lufte hund, cykle eller jogge i dyrehaven, ligesom man heller ikke må samle de kastanjer og agern, som hjortene æder.
.

Marselisborgskovene har et samlet areal på godt 600 ha og strækker sig ca. 7 km fra sydenden af Aarhus til Moesgård Strand. Skovene indgår i samlebetegnelsen Aarhusskovene Nærheden til Aarhus betyder, at Marselisborgskovene har mere end 3 mio. besøgende om året, hvilket gør dem til nogle af Danmarks mest besøgte skovområder. Som Aarhusskovene er også Marselisborgskovene en samlebetegnelse for de mere eller mindre sammenhængende skovområder, som har hørt under Marselisborg Gods: Havreballe Skov omkring Tivoli Friheden og Ceres Park & Arena, Kirkeskov med Forstbotanisk Have, Hestehave, Torskov med Marselisborg Dyrehave, Skåde Skov og Moesgård Skov.

Skovene er langt overvejende bøgedominerede løvskove, som enten er selvforyngede eller plantet efter 1820. Nåleskov udgør derimod kun en ganske lille del af arealet. Landskabet er flere steder stærkt kuperet, og jordbunden er hovedsagelig en leret og næringsrig muldbund. Det sætter sit præg på plantelivet, der især tæller typiske muldbundsarter som hvid anemone, skovmærke, alm. bingelurt og dunet steffensurt, men også mere sjældne arter som rederod, skovgøgelilje og tætblomstret hullæbe. Dertil kommer et meget mangfoldigt svampeliv med knap 700 registrerede arter, heriblandt sjældenhederne satans rørhat, bulliards slørhat, gullig parasolhat og den imponerende pindsvinepigsvamp. Skovenes fugle omfatter bl.a. stor flagspætte og grønspætte, som med deres huller giver gode vilkår for mejser og andre hulrugende fugle. Også huldue, misteldrossel, korttået træløber og natugle ses regelmæssigt i skovene. Pattedyrene er bl.a. repræsenteret af en stor bestand af rådyr samt egernet, der her forekommer i både den røde og den sorte variant.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove