Nørholm-kridtøen ligger mellem Nibe og Aalborg. Mod nord omkranses kridtøen af Limfjorden og mod syd af strandeng. Store dele af bakkeøen, som dækker et areal på 6 km² og hæver sig op til 41 m over havets overflade, er stadig dyrket mark. Der er gjort mere end 330 detektorfund fra jernalder til vikingetid med tyngdepunkt i yngre germansk jernalder (ca. 550-ca. 800). Fundmaterialet udgøres især af bronzefibler, som har prydet både mands- og kvindedragter. De mange genstande ligger spredt i koncentrationer alt efter deres datering, hvilket tyder på, at de afspejler en forhistorisk bebyggelse, der er blevet flyttet rundt. Til trods for de mange fund er der kun foretaget få arkæologiske undersøgelser.

Videre læsning

Læs mere om Aalborg Kommunes landskaber

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber

Eksterne links