Flere steder i Aalborg Kommune ligger kalken så højt, at den i ældre stenalders Littorinahav dannede markante kridtøer. Blandt dem er den såkaldte Sejlflod Kridtø, som ligger sydøst for Aalborg.

Sejlflod Kridtø udgøres af et langstrakt, nord-syd-orienteret, skarpt afgrænset og op til 85 m højt bakkestrøg omgivet af en hævet Littorinaflade, der ligger i 5‑10 meters højde. Den afgrænses mod vest af Romdrup Ådal og mod øst af en udstrakt flade, hvor Lille Vildmose ligger i dag. Bakkens kerne består af skrivekridt fra den yngste del af Kridttiden. Skrivekridtet er blottet i de stejle skrænter ved Gudumholm på bakkens østside og er rigt på små fossiler af mosdyr (bryozoer), armfødder (brachiopoder) og muslinger. Kridtet er overlejret af moræneler samt smeltevandsgrus og -sand, som blev aflejret under sidste istid.

Videre læsning

Læs mere om Aalborg Kommunes landskaber

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber

Eksterne links