Rødding Sø ligger 8 km nordøst for Viborg. Søen blev som Tastum Sø og Rosborg Sø, ligeledes beliggende i Viborg Kommune, afvandet mod slutningen af 1800-tallet, men modsat disse lykkedes det at genskabe Rødding Sø.

Søen blev afvandet 1878‑1915 af lokale bønder, men først fra 1947 og med betydelig statsstøtte blev den detaildrænet med pumpestation og kultiveret til korndyrkning. Vellykket blev projektet aldrig. I et 100-års historisk tilbageblik i 1969 skrev den forhenværende sognerådsformand Mads Hansen: »Rødding sø, vort smertensbarn, blev udtørret omkring 1895, en foranstaltning, der blev en dyr affære for lodsejerne, samtidig med at byen og sognet blev en værdifuld skønhedsplet mindre.« Stadig større problemer pga. ustabile bundforhold og stærkt forurenet spildevand fra byen banede vejen for en genskabelse af søen. Som en del af Vandmiljøplan II, hvor den kommende sø skulle bidrage til kvælstof- og fosforfjernelse, blev Rødding Sø genskabt i 2004. Ved den nye sø, som har et vandareal på 22 ha og ligger omgivet af 12 ha moser og ferske enge, har en borgergruppe i Rødding prioriteret friluftslivet højt. Således er der anlagt stisystemer, etableret badestrand og bygget sheltere til primitiv overnatning.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande