3218 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
322111
Sted- og lokalitetsnummer
030109-29
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/3 1895, gårdmand Lars Erichsens enke, Else Ras- musdatter; fredningen tiltrådt af Lerchenborg grev- skab. Afmærkn.: MS 1910, Rosenberg Høj med jættestue. Buskklædt i ager ved have. Meget stort og smukt kammer, over mandshøjde. Gang i syd. Med karmsten. NMI: (Seværdig).

Undersøgelseshistorie

1866
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1866
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOm fund af bronzesværd i højen og gravning i kammeret før 1866.
1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen herliggende Høj indeslutter en Gangbygning (den bekj. af A.P.Madsen afb. Udby-Jættestue) med et .. l. .. br. Kammer, hvis nuværende Højde 7'6" dog ikke er den oprindelige, men frembragt ved at fordybe Gulvet. Højen er afskaaret tæt ind til Kammeret og af dettes oprindelig 18' l. Indgang staar nu kun den inderste Del tilbage (se Planen opt. af Løffler). Fredlyst af Lerchenborg Godsbestyrelse. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1881
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdaterede prospekter og plan.
1911
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med Jættestue. Buskklædt i Ager ved Have. Meget stort og smukt Kammer, over Mandshøjde. Gang i Syd med Karmsten. (Seværdig)
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med jættestuekammer, der er mandshøjt. 9 bæresten. 2 meget store overliggere. Tørmur (meget hårdhændet restaureret). Gang: 4 sidesten. 3 karmsten (2 i siderne, 1 foroven). Tørmur. Højen fuldstændig dækket med syren, således at højoverfladen var helt bar og jorden flere steder var vasket væk omkring rødderne. Ejeren var begyndt at skære syrenerne ned. I den forbindelse var han også begyndt at rette en af gangstenene op (hældning ca. 10° ind mod gangen). Dette havde medført gravearbejde omkring stenen. Ejeren blev gjort opmærksom på, at dette ikke var tilladt. Han fremførte, at højen og jættestuen var fuldstændig undersøgt og restaureret og mente ikke, at disse retableringsforsøg kunne skade. Vi blev til sidst enige om, at stenen ikke ville vælte og at han derfor ikke havde nødig at fortsætte arbejdet. Inde i kammeret var der svære, lodrette brud i den overligger, der lå over indgangen til kammeret. Disse er forårsaget af tryk mod sten, som ikke er ordentligt understøttet. Denne skade var udviklet i den tid O. Gerdil har haft dyssen. Sti slidt ned i N-lige højside. Stentrappe lagt ned i S-lige højside. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt smukt jættestuekammer. På trods af, at det ligger i en have og derved er vanskeligt tilgængeligt, er det forholdsvis meget besøgt. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1997
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen blev ryddet for krat og træer. Der blev foretaget enkelte reparationer af mellemliggersten. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvet i kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld og affald. Jættestuens gang fik tilført to nye dæksten for at muliggøre pålægning af stor mængde grus som erstatning for den i 19. årh. fjernede højfyld. Vest for indgangen blev i højfoden sat to granitkantsten for at holde på højfylden. Jættestuens kammer blev dækket med en vandtæt membran og til sidst et lag muld, der blev tilsået med græs. Se beretning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget smukt stenkammer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links