Syd for Haldager krydser Kjellerupsvej Ryå og skifter navn til Haldagervej. Fra broen kan man mod øst se åens udløb i Limfjorden og i klart vejr endda skimte Aalborgs skyline langt ude i horisonten.
.

Ryå er Vendsyssels største og længste vandløb. Åen udspringer i to kilder på Jyske Ås og løber ind i kommunen vest for Store Vildmose. På det meste af strækningen gennem kommunen er Ryå et 10-15 m bredt vandløb med sandet bund. Først ved udløbet vokser bredden til 20-30 m. Den sidste del af åens løb går langs grænsen til Aalborg Kommune, inden Ryå løber ud i Limfjorden ved Haldager.

Jammerbugt Kommune tager sig af grødeskæringen og har iværksat projekter for at fjerne spærringer i åen. Fjernelsen af spærringerne skal give vandrefisk som havørred mulighed for at nå gydepladserne længere oppe i åen. Åen er også levested for bl.a. bækørred, ål, gedde, aborre, skalle og brasen. Isfugl ses jævnligt, og odderen er fast forekommende ved åen. Desuden var Ryå-systemet det første sted i Danmark, hvor den invasive fiskeart båndgrundling blev registreret. Den blev først opdaget i Klokkerholm Møllesø i 2002 og har siden spredt sig længere nedstrøms i Ryå.

Ryå er ikke fredet, men er dog beskyttet af både Naturbeskyttelseslovens § 3 og Vandløbslovens § 69. Udløbet ved Haldager indgår desuden i habitatområdet Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, fuglebeskyttelsesområdet Ulvedybet og Nibe Bredning samt i Ramsarområdet Ulvedybet og Nibe Bredning.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links