Kort over Frederiksberg Have
Kort over Frederiksberg Have
Af .

Bygningshistorie

Schweizerhusenes fornemste kendetegn var et bredt udragende stråtag. Abildgaard tegnede et længehus, 12 x 24 alen, med 45 grader sadeltag med stort fremspring over langsider og gavle. Huset er opført i 1801 af bindingsværk på muret sokkel, udvendigt er det helt overpudset og gulkalket. De blyindfattede vinduer fik træskodder.

Salen i husets ene ende fik en halvrund grundplan, modsat havefacaden. Langs den buede væg stod en ligeledes buet bænk, 18 alen lang, med ti sirts-betrukne hynder, og foran den et ovalt mahognibord med intarsia. Havefacaden fik en dobbelt glasdør, så den kongelige familie efter taflet på slottet kunne nyde kaffen med udsigt over den lille sø. Salens højde var fem alen til gesimsen og otte alen til loftets toppunkt. Ved siden af salen fik opsynsmanden et opholdsrum, efter tegninger og håndværkeroverslag at dømme også med hvælvet loft, men det er usikkert, om det blev udført. Rummet lå i den vestlige ende, med adgangsdør i gavlen. I den østlige ende var der ligeledes yderdør i gavlen og indenfor en gang og to rum, hvoraf det sydøstlige var køkken med komfur og skorsten. Abildgaardske smalle fløjdøre med kvadratiske fyldninger førte til begge rum. I tagrummet var der indrettet et værelse i østgavlen.

I 1894 blev husets indre helt ombygget, hvorved det/de buede loft(er) forsvandt. Formentlig blev de blyindfattede vinduer udskiftet ved samme lejlighed. Der blev atter bygget om i 1938, hvor de to tagkviste mod nord blev opsat. Kilderne melder intet om, hvorvidt det var ved denne lejlighed eller tidligere, at den store taskekvist i den sydlige tagflade blev monteret, og 1. sal indrettet med værelser, men mest sandsynligt skete det i 1938. I dag er Schweizerhuset tjenestebolig for havens slotsgartner, og huset er derfor indrettet som en hensigtsmæssig bolig for en familie. Flere af Abildgaards fyldningsdøre er bevaret. Yderdørene i gavlene er tilmuret, i stedet er indgangsdøren nu placeret midt i sydfacaden.

Tidslinje over Frederiksberg Haves historie
Tidslinje over Frederiksberg Haves historie
Af .

Bygningsbeskrivelse

Schweizerhuset er beliggende i den vestlige ende af Frederiksberg Have, nær indgangen til haven ved Søndre Fasanvej med udsigt over søen med Schweizerøen. Bygningen er rektangulær med et karakteristisk saddeltag i strå med stort udhæng langs både facader og gavle. Stråtaget er afsluttet med traditionelle kragetæer. Bygningen har to skorstene og ikke-originale kviste, to mindre mod nord og én stor taskekvist mod syd.

Schweizerhuset er opført som bindingsværk på muret sokkel. Udvendigt er huset helt overpudset og gulkalket med jernvitriolkalk. Soklen er tjæret. Indvendigt er der sket omfattende ændringer, kun to originale Abildgaard-døre i nordvestlig værelse med gammelt messinggreb og små kvadratiske fyldinger er bibeholdt.

Til huset hører et ældre udhus af bindingsværk med synlige stolper, kalket over stok og sten med jernvitriol og stråtag som hovedbygningen.

Miljømæssig værdi

Schweizerpartiet er et af havens primære scenerier, opbygget med en sø og selve bygværket og understreget af det dramatiske terræn, hvor huset er placeret. Ankomsten til dette sceneri sker ideelt via Hovedgangen, hvorfra man få den optimale oplevelse af den samlede komposition. Søens flade fremhæver terrænet, og bygværkets placering synes meget markant fra dette sted. Ankommer man via det senere tilkomne stiforløb langs Zoologisk Have, får man ikke i samme oplevelse.

Kompositionen om Schweizerhuset fremstår i dag som på Petersens plan for haven, bortset fra den nye sti. Bag Schweizerhuset har været en tæt plantning med nåletræer, der understregede temaet. Denne plantning er under genopbygning og er essentiel for oplevelsen. Beplantningen langs Søndre Fasanvej indrammer sceneriet. Denne beplantning er væsentlig at fastholde.

Kulturhistorisk værdi

Schweizerhuset blev bygget som et lysthus, hvor kongefamilien kunne indtage forfriskninger. Stilen har ikke meget med Schweiz at gøre, men tidens sværmeri for bjergrige områder gjorde valget af navnet oplagt.

Arkitektonisk værdi

Schweitzerhusets væsentligste arkitektoniske værdi er bidraget til scenariet omkring Schweitzersøen som beskrevet under de miljømæssige værdier.

Videre Læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Slotte

Se alle artikler om Slotshaver