I Nyholm Plantage på grænsen mellem Holstebro og Skive Kommuner ligger den ca. 9,5 ha store Skørsø. Søen er, ligesom den godt 4 km sydligere beliggende Skånsø, opstået i et dødishul fra sidste istid, men er knap så dyb som denne og ikke så let tilgængelig for offentligheden. Som Skånsø er den en meget fin lobeliesø med bl.a. tvepibet lobelie, strandbo og sortgrøn brasenføde. Derudover huser søen en bestand af den endnu sjældnere gulgrøn brasenføde. Søbredden præges af en tæt mosvækst samt engrørhvene, alm. sumpstrå og en smule spredte tagrør.

Skørsø er udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande