I Skånsø har den sjældne sortgrøn brasenføde stadig gode bestande. Da brasenføde er beslægtet med bregner og padderokker, formerer den sig ved sporer, som er samlet i sporehuse ved grunden af bladene. De hunlige makrosporer sidder i sporehusene på de yderste blade, mens de hanlige mikrosporer findes i sporehusene på de mellemste blade. Sporerne frigives i sensommeren, ved at bladene brækker af eller henfalder.
.

Skånsø er en kommunalt ejet sø i Holstebro Kommune nord for Vinderup, som har et areal på knap 12 ha. Skånsø ligger i et dybt dødishul fra sidste istid og har derfor en størstedybde på hele 8,8 meter. Søen er en såkaldt lobeliesø, som har sit navn efter tvepibet lobelie, hvis blålilla blomsterstande i juli-september strækker sig op af det lave vand langs søbredden. Den får selskab af den ret sjældne sortgrøn brasenføde, der med sine rosetter af fine, opretstående blade dækker omkring en tredjedel af søbunden helt ud til 5,5 m’s dybde. Boreprøver fra søbunden har vist, at sortgrøn brasenføde har vokset i Skånsø i 10.000 år, hvilket er en usædvanlig høj kontinuitet for en dansk planteart. Ud over tvepibet lobelie og sortgrøn brasenføde huser Skånsø også både strandbo og sekshannet bækarve. På de sandede søbredder kan man desuden finde usædvanlige plantearter som liden ulvefod, fin bunke, krybende ranunkel og klokkeensian samt liden og rundbladet soldug.

Indtil 2005 blev Skånsø anvendt som put and take-sø af Vinderup Lystfiskerforening, som udsatte regnbueørred og bækørred i søen. Ørrederne er siden forsvundet, og i dag domineres søens fiskebestand af aborre, skalle, rudskalle og gedde.

Skånsø er udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande