Traditionelt hovedtøj fra Møn, der blev båret af kvinderne i midten af 1800-tallet.
.

På Møn herskede sagnkongerne Klintekongen og Grøn Jæger. Klintekongen havde sit sæde på Møns Klint, og han var Møns beskytter, som ville komme til undsætning, hvis øen blev truet. På Vestmøn herskede Grøn Jæger. Han var gift med dronning Fane, og parret skal ligge begravet i langdyssen Grønsalen ved Fanefjord. Hver nat gik Grøn Jæger i kamp mod jætten Huno. På Sydsjælland findes mange sagn om kong Valdemar Atterdag som natlig jæger. Mellem Nyråd og Vordingborg står de Krumme Ege, som kongen skal have bundet sin hest til. Så længe træerne består, siges Vordingborg at være beskyttet mod brand. Det sidste af de oprindelig seks træer væltede i 2014, men inden da var to nye plantet.

Flere kirker var ved deres opførelse generet af de såkaldte underjordiske. Ved Kalvehave Kirke blev det, man havde opført om dagen, revet ned om natten. Man bandt derfor to stude sammen og slap dem løs, og dér, hvor de blev fundet næste morgen, blev kirken bygget.

I kommunen findes en række traditioner, bl.a. knyttet til Stege Kirke, hvor kirkeskibet Justitia hænger. I begyndelsen af 1800-tallet dannedes en forening, som hvert tiende år tager skibet ned for at efterse og rengøre det. Skibet bæres efterfølgende i procession gennem byen og ophænges i kirken igen, senest i 2018. På Bogø indledes grundlovsfejringen hvert år med grundlovskørsel til den gamle skovpavillon. Traditionen stammer tilbage fra før år 1900. På Svinø Kirkegård, hvor de allierede flyvere fra Besættelsen ligger begravet i en mindelund, afholdes hvert år en mindehøjtidelighed om aftenen d. 4. maj.

Med afsæt i historien om Gøngehøvdingen (Svend Poulsen Gønge) har der siden 2008 været et årligt Gøngemarked i Lundby. I Stege har der siden 2009 været afholdt Sildemarked i begyndelsen af september, og i oktober fejres Æblernes Dag. I Præstø har markedet Fransk Forår i Kristi himmelfartsferien været afholdt siden 2010, men traditionen går tilbage til 1950’erne. Møns Dragefestival på Mandemarke Bakker på Høje Møn er blevet afholdt siden 1999. Mønske klejner er en lokal specialitet, som adskiller sig fra andre klejner, ved at de ikke vrides.

Hovedtøj fra Møn

Omkring 1860 bestod det egns prægede kvinde hovedtøj på Møn af en puldhue, hvor nakken var broderet enten med silke, chenille eller metal og formet som en pære. Over huen sad et kniplingskorsklæde med sidesnipper ved ørerne, hvor bagerste del vendte opad. De lyse huer var for de unge, mens de sorte var for gifte kvinder.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger