Sloganet »Istedgade overgiver sig aldrig« stammer fra den københavnske folkeopstand mod den tyske besættelsesmagt i sommeren 1944. Sloganet fik fornyet betydning for Vesterbros kommunister efter Befrielsen og har lagt navn til det fakkeloptog, som med få undtagelser siden 1960 har været arrangeret af DKP og siden ca. 1990 af 4. Maj-Initiativet på dagen for Befrielsen.

I 1957 arrangerede Politiets Ungdoms Klubber PUK det første asfaltbal under navnet Ungdommens Parkdans i Enghaveparken med rock’n’roll og jazzmusik fra musiktribunen. I samarbejde med andre lokale ungdomsforeninger fortsatte asfaltdansene igennem 1960’erne, og modellen bredte sig også til andre byer.

De store gårde i AKB Københavns mange karréer i Kongens Enghave har igennem tiden skabt rum for en lang række traditioner som fx fastelavn.

Videre læsning

Læs mere om traditioner og fortællinger i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger