Smerlingen kan forveksles med den lidt mindre pigsmerling, som dog let kendes på en pig under øjet. I dag har »skæggede«, langstrakte fisk ingen fiskerimæssig betydning, men da den er meget velsmagende, blev den i middelalderen opdrættet i damme. Senere er den også blevet benyttet som agn til ørredfiskeri.
.

Voldby Bæk udspringer i Tinning Mose og løber på sin ca. 9,4 km lange strækning gennem landsbyerne Voldby og Anbæk i Favrskov Kommune, indtil den møder Gelbæk ved Rampes Mølle og derfra strømmer videre mod Gjern Å og Gudenå. På den nedre strækning af Voldby Bæk samt i Gelbæk har den meget sjældne smerling et af sine få danske levesteder.

Smerlingen

Smerlingen er den eneste danske repræsentant for bjergstrømfiskene. Den kan blive op til 18 cm lang og er gråbrunt marmoreret med en hvidlig bug. Omkring munden har den seks skægtråde, som den bruger til at finde bytte som tanglopper, myggelarver og døgnfluer på vandløbsbunden. Den er overvejende aktiv om natten og er derfor vanskelig at registrere.

I dag findes smerlingen foruden i Voldby Bæk og Gelbæk kun i Vindinge Å-systemet på Fyn og i Kolding Å-systemet i Jylland. Selv om den tidligere har været mere udbredt, har den tilsyneladende altid haft en begrænset udbredelse i Danmark, som ligger på kanten af artens udbredelsesområde. Den foretrækker vandløb med god strøm og mange vandplanter, som den bl.a. lægger sine æg på under gydningen i marts-maj.

Da smerlingen kun findes ganske få steder i Danmark, er den i særlig stor fare for at forsvinde. Desuden har vandløbsudretning og forurening bidraget til smerlingens tilbagegang, ligesom de ofte ret betydelige udsætninger af ørreder lader til at have en negativ effekt på arten. I den danske rødliste klassificeres smerlingen derfor som sårbar.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande