Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik blev stiftet i 1891 og overtog bl.a. den tidligere Albertis Svovlsyrefabrik i Kastrup. På billedet fra 1905 ses arbejdere på fabrikken i færd med at tappe svovlsyre på glasballoner.
.
Handelsgartnerierne, de såkaldte amagerbrug, var leverandører af grøntsager til hovedstaden langt op i 1900-tallet. Billede fra 1929 fra en gartner ved Tømmerup Station.
.
Foran Kastrup Station holder et togsæt med latrin i de store, runde beholdere. Foto fra 1912.
.

I Kastrup kom en del industri, bl.a. kemisk industri, og gartnerivirksomhed var et vigtigt erhverv i hele kommunen.

Administrativ inddeling

I 1850 strakte Tårnby Sognekommune sig fra den nuværende kommunes sydgrænse til uden for Christianshavns fæstningsanlæg i nord. Kommunen lå i Københavns Amt. Med udskillelsen af Sundbyerne Sognekommune fra Tårnby Sognekommune i 1896 fik Tårnby Sognekommune den nuværende nordlige afgrænsning.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1850 var befolkningstallet 4.527, men da var Sundbyerne en del af kommunen. Efter at Sundbyerne blev udskilt af Tårnby Kommune, havde kommunen i 1906 en befolkning på 4.092. I 1921 boede der 5.514 personer i kommunen.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Gennem perioden var der to hovedveje, Englandsvej (indtil 1901 Kirkevej) fra Sundbyerne til Tårnby samt Amager Landevej, ligeledes fra Sundbyerne og helt til Store Magleby.

Militæret havde anlagt Krudttårnsvej, fra 1934 Amager Strandvej, langs Amagers østkyst som adgangsvej til Københavns krudtmagasiner. Denne vej skulle man indtil 1920, hvor krudtet blev fjernet, have tilladelse til at benytte. Kongelundsvej blev anlagt i 1922.

I 1907 blev Amagerbanen indviet; den forbandt Amagerbro med Dragør langs den østlige side af øen. Ruten blev lagt her for at tilgodese de mange fabrikker langs kysten.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I Kastrup blev der i perioden anlagt en række industrier, fx et saltværk i 1860, en svovlsyrefabrik i 1874 samt flere væverier. Både svovlsyrefabrikken og glasværket opførte arbejderboliger.

I de øvrige byer var amagerbruget med dyrkning af grøntsager det vigtigste erhverv. I Kastrup var der en del fiskere, der sammen havde deres egen private havn, Kastrup Broforening.

I 1901 blev Tårnby Villaby en realitet med 180 villaer opført gennem de følgende år.

Til trods for placeringen umiddelbart uden for København var øen Saltholm oprindelig ikke en del af Københavns Befæstning. For at sikre den danske neutralitet ved stormagternes gennemsejling af Øresund under Den Russisk-japanske Krig 1904‑05 valgte Danmark i 1904 at opføre et lille kanonbatteri, det såkaldte Barakke Batteri, på øens nordvestlige del. Det blev under 1. Verdenskrig udbygget med to 75 mm-kanoner med betonstandpladser og jordvolde. Saltholm Batteri blev opført i 1912 mod vest. De to batterier blev i 1915 forbundet af en jernbane. Batterierne blev nedlagt i 1932.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og social omsorg

Sognerådet var i tiden før 1904 domineret af gårdmænd og velhavere. I 1904 fik Socialdemokratiet imidlertid tre medlemmer valgt ind, og i 1917 blev den første socialdemokratiske sognerådsformand udnævnt.

Det første alderdomshjem blev bygget i Tårnby Villaby i 1930. Tidligere havde de ældre eller fattige enten boet på fattiggården i Tårnby eller hos familie. Et nyt fattighus var blevet bygget efter en brand i 1858, og det fungerede til ca. 1920.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Tårnby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920