Kvistværelset på herregården Kvistrup i 1926, umiddelbart inden B&O blev etableret. Yderst til højre ses ingeniør Peter Bang, den iderige medstifter og tekniker.
.
Luftfoto fra 1956 der giver et klart indtryk af det store andelsslagteri i Struer. Slagteriet omfattede alle bygningerne midt i billedet og indeholdt bl.a. tarmhus, tilskæringsrum og kølerum. De bagvedliggende lange bygninger er Overhoved Teglværk, og i forgrunden ses Det danske Gødnings-Kompagnis bygninger.
.

Struer gennemgik en vis industrialisering; indbyggertallet i byen steg, mens det faldt i flere af landsognene. Der blev anlagt en bro over Oddesund, der åbnede i 1938.

Administrativ inddeling

I 1920 omfattede det nuværende kommuneareal 11 kommuner, heraf en købstadskommune, Struer. De tre nordligste, de to på Thyholm samt Jegindø Sognekommune, lå i Thisted Amt, resten i Ringkøbing Amt. I 1950 blev Struer Købstadskommune kendeligt udvidet på Gimsing og Ølby-Asp-Fousing Sognekommuners bekostning. I 1962 skete en udvidelse af Ølby-Asp-Fousing Sognekommune på Gudum Sognekommunes bekostning, hvormed den nuværende kommunegrænsedragning mod vest til Lemvig Kommune blev dannet. Struer Købstadskommune blev i både 1964 og 1967 udvidet yderligere med områder fra Gimsing Sognekommune, og i 1965 med et område fra Ølby-Asp-Fousing Sognekommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Indbyggertallet voksede støt fra 17.114 indbyggere i 1921 til 20.747 i 1965. Det var hovedsagelig Struer, der oplevede en vækst, hvorimod en række af de mindre sogne havde mindre fald i indbyggertallet.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Efter mange års forarbejde blev det i 1932 besluttet at opføre en bro over Oddesund, og i 1938 åbnede Oddesundbroen. Samtidig nedlagdes færgeforbindelsen. I 1956 blev slusen på dæmningen mellem Jegindø og Thyholm fjernet.

Venø oprettede man i 1950 en transformatorforening, der fik skaffet elektricitet til øen.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Antallet af beskæftigede inden for landbrug og fiskeri faldt lidt, og der var en stigning i beskæftigelsen inden for handel, industri, liberale erhverv og transport samt inden for den kommunale forvaltning, især sundhed og socialvæsen. Samtidig blev turismen udbygget med bl.a. campingpladser og nye sommerhusområder.

Private virksomheder var også i fremdrift, og de spændte vidt, fra møbelfabrikker til plasticindustri, maskinfabrikker, olie- og tankanlæg og kemisk-teknisk fabrik. I 1925 stiftedes elektronikselskabet Bang & Olufsen (B&O) i Struer.

I løbet af perioden gik mejerierne efterhånden sammen i fællesskaber som Dansk Fællesmejeri, hvilket førte til nedlæggelser af flere mejerier.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Besættelsen

Modstandsbevægelsen var aktiv i området, bl.a. inden for jernbanesabotager. På spejderlejren Venøborg på Venø etablerede man i 1944 et tilholdssted for sabotører, hvor de kunne holde sig skjult og muligvis træne. I januar 1945 blev B&O i Struer udsat for schalburgtage, dvs. tyske gengældelsesaktioner, der lagde virksomheden i ruiner. Den strategisk vigtige Oddesundbroen blev befæstet med bl.a. antiluftskyts af tyskerne.

Politik, uddannelse og social omsorg

Politisk stod Venstre fortsat stærkt i landsognene, mens Struer havde et markant socialdemokratisk flertal.

I Hvidbjerg blev der bygget en centralskole med kost- og realskole i 1940, og her fik teknisk skole også til huse. Der blev bygget centralskoler i 1950’erne og 1960’erne. Struer Statsgymnasium oprettedes i 1938.

I 1933 blev der opført et plejehjem for åndssvage i Fousing, og andre steder i kommunen blev der opført alderdomshjem og boliger for pensionister.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Struer Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970