Tidslinje over middelalderen til nyere tid i Fredericia Kommune.

.
Shells anlæg på Skanseodde i Fredericia Havn. I baggrunden ses "syrekajen", hvor der på det store fabriksareal siden 1919 var blevet produceret bl.a. svovlsyre og superfosfat. Foto fra 2004.
.

I perioden rykkede transporten i stigende grad fra jernbane til motorveje. De gamle industrier i Fredericias midtby lukkede, og i stedet blev der anlagt industrikvarterer nær motorvejene. Landbruget kom til at spille en langt mindre rolle, og tidligere landsbyer mistede deres landsbypræg eller blev inddraget som forstæder til Fredericia.

Administrativ inddeling

Før Kommunalreformen i 1970 fordelte området sig på seks kommuner: Fredericia, Herslev, Pjedsted, Taulov, Bredstrup og Erritsø. Herefter blev de seks til én, nemlig Fredericia Kommune. Området lå fortsat i Vejle Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet i Fredericia Kommune steg fra 43.869 personer i 1970 til 49.260 personer i 2007. Fra midten af 1970’erne og frem til omkring 1990 stod befolkningstilvæksten i kommunen næsten stille, hvorefter den begyndte at stige stabilt. Byen Fredericia fulgte samme mønster. I 1970 havde byen 36.157 indbyggere, i 1989 27.898 og i 2007 39.356 indbyggere. I Taulov og Skærbæk var der stagnation og nedgang i befolkningstallet i begyndelsen af 1990’erne, men generelt steg befolkningstallene; fra 1.182 i 1970 til 2.910 i 2007 i Taulov, mens det i Skærbæk steg fra 967 til 1.841 i samme periode.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Motorvejsnettet blev udbygget syd og vest for byen, hvilket forstærkede kommunens centrale position i forhold til transport mellem landsdelene. Transport blev i stigende grad flyttet til vejnettet, og det betød bl.a., at trinbrættet i Pjedsted blev nedlagt i 1979, hvorefter de eneste stationer i kommunen var Taulov Station og banegården i Fredericia.

Skærbækværket indgik fra 1998 i det jysk-fynske elsamarbejde Eltra. Det blev i 2006 overtaget af DONG Energy.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Fredericia Kommune kom i erhvervsmæssig henseende til at ændre sig betydeligt i denne periode. Landbruget blev reduceret, hvilket ses mest markant i Erritsø, der i 1970 endnu var en landsby, men som i 2007 var blevet en stor forstad til Fredericia med parcelhuskvarterer på de gamle markarealer. Fredericias midtby var tidligere stærkt præget af tung industri. Fra 1980’erne og frem blev den bynære industri efterhånden lukket ned. I 1980 lukkede den store tekstilfabrik Bloch & Andresen, og i 1982 lukkede tobaksfabrikken J.P. Schmidt. Superfos blev i 1987 købt af den finske koncern Kemira og blev lukket i 2004. Ernst Voss Fabrik blev i 1980 overtaget af Electrolux, som lukkede fabrikken i Fredericia i 2007.

Til gengæld tiltrak de nye transportmuligheder langs motorvejene et stort antal logistikvirksomheder til Fredericia, Erritsø og Taulov, hvor der blev etableret industrikvarterer tættere på motorvejen.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Socialdemokratiet var det ledende parti i Fredericia Kommune gennem hele perioden, dog undertiden med interne uenigheder. Der har været flere markante borgmestre, fx Jørn Bent Nielsen, ofte blot kaldet JB, som blev borgmester i 1982 og sad på posten til sin død i 1997.

Skole, uddannelse og sundhedsforhold

Fredericia Gymnasium flyttede i 1974 fra 6. Julivej til nye lokaler på Nørrebrogade. Her var der mere plads til flere elever og udvidelser, og i 2007 kunne man således holde rejsegilde for en helt ny moderne centerbygning. Fredericia Sygehus blev udvidet i 2001, og i 2003 fusionerede det med Kolding Sygehus.

Mere om politik, religion, uddannelse og social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Fredericia Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007