Mennesker ved havet fra 1951‑52 er et af Jens Søndergaards sene billeder, og det rummer en anden monumental lethed end de tidlige ekspressionistiske malerier.

.

Lemvig Kommune er beliggende smukt ved hav og fjord – i »Bakker og Bølgers Land« med digteren Thøger Larsens ord. Landskabet og især Vesterhavet har inspireret med åben himmel, høje skrænter og elementernes vildskab. Bovbjerg Badehotel var i en periode samlingssted for kunstnere, digtere og skuespillere.

Jens Søndergaard er sammen med Niels Bjerre de to største skildrere af egnen. Bjerre udsmykkede i årene 1930‑34 Lemvig Bibliotek med 12 malerier. Søndergaard har lavet to freskoarbejder i 1937 til hhv. pigernes og drengenes gymnastiksal på den daværende Lemvig Skole i gaden Vasen.

Kunstinstitutioner

Lemvig Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med en stor kunstsamling.

I 1994 blev Museet for Religiøs Kunst etableret i Lemvig med en samling af Bodil Kaalunds religiøse værker. I dag vises skiftende udstillinger med national og international anerkendt kunst.

Ved Fjaltring ligger Kunst- og Kulturcentret Tuskær, hvis samling består af tekstiler, skulpturer og billedkunst af bl.a. Bodil Manz, Kirsten Lockenwitz og John Olsen.

Siden 2004 har kunstneren Lisbeth Hermansen stået i spidsen for det lille kunstnerdrevne samtidskunstmuseum Hygum Kunstmuseum.

Bovbjerg Fyr, som i dag er et kulturhus båret af frivillige kræfter, arrangerer udstillinger med både amatører og professionelle kunstnere.

I Ferring findes Jens Søndergaards Museum.

Kunstnere

Landskab med gårde, Harboøre fra 1888 af Niels Bjerre er malet, samme år som han blev færdig på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Motivet er fra de hjemlige landskaber, hvor den ensomme vandrer leder os ind i billedets møde mellem menneske og natur. Skildret med en sparsommelighed både i det maleriske udtryk, naturen og bygningerne.

.

Niels Bjerre levede uden fast bopæl og rejste rundt og boede skiftevis hos venner og familie. 1881‑88 var han elev på Kunstakademiet i København, og han havde i mange år et fast vinterophold i København med atelier og et værelse. Bjerre malede den vestjyske natur gennem hele sit liv, men han malede også menneskene – det kunne være folkeholdet på fødegården Nørrelund i færd med arbejdet eller det missionske miljø i Harboøre. Efter den store drukneulykke ved Harboøre i 1893 tegnede Bjerre en stor kultegning af hver af de 26 druknede fiskere og forærede den til de efterladte.

Torvald Westergaard var fra Thy, men slog sig i 1923 ned i Lemvig, hvor han grundlagde sit eget stenhuggeri. Hans værksted har leveret kunstnerisk bearbejdede gravsten, som i dag udgør en stor kunst- og kulturhistorisk værdi på egnens kirkegårde. Sønnen Ejgil Westergaard overtog værkstedet og var ligeledes både kunstner og håndværker, og hans værker kan opleves mange forskellige steder på Lemvigegnen, fx værket Bølgen fra 1988 i Vrist. Laila Westergaard, der er Ejgil Westergaards datter, er tredje generation Westergaard, som er blevet billedhugger. Hun er i dag bosat i København.

Hans Brygge besøgte Lemvigegnen i 1920 og købte sommerhus ved Vesterhavet i 1924. Han var tilknyttet kunstnerlivet på Bovbjerg Badehotel. Brygge har skildret området med topografiske arbejder og portrætter.

Jens Søndergaard besøgte Bovbjerg for første gang i 1928. Søndergaard har som ingen anden skildret det vestjyske landskab og den vestjyske mentalitet med stor indlevelse.

Bodil Kaalund står bag store dele af udsmykningen i Lemvig Kirke.

Musikeren Johnny Madsen er født i Thyborøn i 1951 og er i dag bosat på Fanø. Ud over sin musikalske karriere maler han også, gerne med inspiration i fx Jens Søndergaards malerier.

Klavs Weiss og Karen Havskov Jensen står bag den kunstnerdrevne forening ET4U, som arbejder for at fremme samtidskunst i Vestjylland gennem et aktivt fagmiljø med nationale og internationale netværk. Begge er selv udøvende kunstnere.

Kunst i det offentlige rum

Bodil Kaalunds udsmykning af Lemvig Kirke førte til hendes gennembrud som kunstner. Udsmykningen omfatter 37 billeder udført i perioden 1977‑88 med motiver fra både Det Nye og Det Gamle Testamente. I årene 1984‑91 arbejdede Kaalund også på illustrationerne til genudgivelsen og nyoversættelsen af Bibelen, der udkom i 1992.

.

Skulpturstien i Lemvig består af 54 værker udført af Torvald Westergaard. I 1994 skænkede kunstnerens arvinger samlingen til Lemvig Museum, og stien blev anlagt fra Lemvig Museum til Lemvig og Omegns Valgmenigheds Kirke. På gågaden og havnen i Lemvig er den produktive billed- og stenhuggerfamilie Westergaard også repræsenteret. Ejgil Westergaard står bag værkerne Snegleskulptur fra 1975, Rødfisk fra 1994 og Stejlt svunget Sejl fra år 2000, mens Laila Westergaard har udformet Fisk i byhaven i 2005. Både Ejgil og Laila Westergaard er repræsenteret i Lemvig Gymnasiums kunstsamling, som er forholdsvis omfattende. Her er bl.a. værker af Kirsten Klein, Carl-Henning Pedersen, Jens Søndergaard, Inge Lise Westman og Hans Morten.

I 2017 blev to værker af Jeppe Hein opsat på havnen i Lemvig. Værkerne er en del af projektet Modified Social Benches fra 2017.

Ved Thyborøn blev der i 2016 indviet en mindepark for de omkomne i Jyllandsslaget i 1916.

Kunsthåndværk og design

På Hornvarefabrikken ved Bøvlingbjerg bliver båndsaven betjent og skeer fremstillet. Først skal skeen saves ud af råhornet, herefter skal hornet bl.a. slibes og poleres. På hornvarefabrikken viderefører man i dag det gamle håndværk. Foto fra 1959.

.

I Bøvlingbjerg ligger Hornvarefabrikken, som siden 1935 har produceret hornvarer. Den viderefører en lokal tradition for hornskemageri, som har eksisteret på egnen siden begyndelsen af 1800-tallet. I dag har produktionen udviklet sig til at omfatte mange forskellige brugsgenstande og designsmykker.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst