Geddal Strandenge ligger i Holstebro Kommune på grænsen til Skive Kommune i nord. I 1700‑tallet udgjorde de den sydvestlige del af Sønder Lem Vig-området, hvor de gik under navnet Lillefjorden. Strandengene blev inddiget med et lavt sommerdige ud mod Venø Bugt i 1880’erne. Med statsstøtte blev der i 1958 opført en forstærket dæmning og igangsat kunstig afvanding ved en pumpestation, så engene kunne opdyrkes.

Flere dæmningsbrud, heriblandt nytårsdag 1981 og igen i november samme år, skabte imidlertid stigende usikkerhed om de fortsatte dyrkningsmuligheder. Det banede vejen for, at Geddal Strandenge i stedet kunne genoprettes som naturområde, og som et af de første naturgenoprettelsesprojekter i Danmark så de genskabte Geddal Strandenge dagens lys i 1992. I dag ejes området af staten og fremstår som en mosaik af strandenge og vandflader, der sammen med Sønder Lem Vig indgår i et 1.115 ha stort Natura 2000-område. Der er indrettet p-plads, stier og udsigtspunkter, og om foråret og efteråret er området en stor attraktion blandt fuglekiggere, som kommer for at se de mange trækfugle, der raster på strandengene.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land