Befolkningsudviklingen 1971-2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Haderslev Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Haderslev Kommune er præget af et stagnerende befolkningstal, fordi der er tilbagegang i flere af landdistrikterne. Boligpriserne er ca. halvt så høje som på landsplan.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i det område, der nu udgør Haderslev Kommune, voksede ujævnt fra 1971 til slutningen af 1990’erne. Fra omkring år 2000 blev væksten svagere og afløst af mindre tilbagegang. Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning til 2045 vil befolkningstallet de kommende årtier være svagt faldende. I 2020 boede der 55.670 personer i kommunen – ca. 1.500 flere end i 1970. I fremskrivningen (2019) forventes et mindre fald til 54.924 personer i 2045.

Den samlede vækst i perioden 1970 til 2045 forventes at blive ca. 1 % i kommunen og 20 % i regionen. Det svage fald i befolkningstallet på 68 indbyggere pr. år i perioden 2010-19 skyldes indenlandsk nettofraflytning og et fødselsunderskud. Det er kun takket være nettoindvandring, at faldet ikke er blevet større. Udviklingen har været meget forskellig målt på sogne. Væksten har været i og omkring byen Haderslev og i mindre omfang i Gram. Derimod har Vojens haft tilbagegang. De største fald har typisk ligget i kommunens yderområder, hvor en række sogne har haft fald på 5-10 % i løbet af 2010’erne. Fra 2010 til 2019 havde Haderslev Kommune hvert år flere fraflyttere end tilflyttere, og det årlige antal nettofraflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) var gennemsnitligt 213. Omkring 2020 var der imidlertid en nettotilflytning, hvilket også forventes i fremskrivningsperioden. Nettoindvandringen til kommunen har fra 2010 gennemsnitligt været 208 personer om året med et maksimum på 414 i 2015. Befolkningsudviklingen påvirkes samtidig af, om der fødes flere, end der dør.

Der var i årene 2010-19 et årligt fødselsunderskud på i gennemsnit 54 nyfødte, og der forventes i fremskrivningen et stigende fødselsunderskud. Den samlede fertilitet er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15-49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Kommunens samlede fertilitet var i 2019 1.661 og dermed næsten som på landsplan. I de seneste ti år har kvinder været 27-28 år, når de fik deres første barn. I 2019 var alderen 27,7 år, hvilket var lidt lavere end i regionen (28,5 år) og lavere end i hele landet (29,4 år). Mænd i kommunen, der blev fædre for første gang i samme periode, var ca. to år ældre.

I fremskrivningsperioden forventes gruppen af 15-64-årige at falde til ca. 55 % og den ældste gruppe at stige til ca. 30 %. Ældrekvoten vil dermed stige til 54 % mod 42 % på landsplan.

Læs videre om

Boligforhold

I Haderslev Kommune bor 20 % i landdistrikterne, mens i alt 57 % bor i byerne Haderslev, Vojens og Gram (2020). Boligpriserne i kommunen har gennem mange år ligget ganske lavt i forhold til såvel det regionale som det nationale niveau. I 2019 kostede parcelog rækkehuse således 10.200 kr. pr. m2 i Region Syddanmark og 14.000 kr. pr. m2 på landsplan, mens de i Haderslev Kommune kostede 7.400 kr. pr. m2. Ligeledes er der i kommunen ganske lange liggetider i forbindelse med boligsalg: Mens det i 2019 gennemsnitligt tog 221 dage at sælge et parcel- og rækkehus i Danmark, tog det 326 dage i Haderslev Kommune.

Boligmassen rummer en noget større andel parcel- og stuehuse end på landsplan, nemlig 51 % mod 40 % (2020), og omvendt færre etageboliger. Herudover er der i kommunen 13 % rækkehuse og 6 % fritidsboliger, hvilket svarer til landet som helhed.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 2,9 % af befolkningen i Haderslev Kommune. I 2020 var andelen steget til 11,1 %, hvilket var midt mellem gennemsnittet for regionen og landet som helhed. Gruppen af indvandrere og efterkommere bestod af hhv. 4.891 og 1.269 personer, og der var næsten lige mange indvandrere fra vestlige som fra ikke-vestlige lande. Blandt de 2.431 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (omfattende bl.a. alle EU-lande) var 26 % fra Tyskland, 24 % fra Rumænien og 15 % fra Polen. Af de 2.460 indvandrere fra ikkevestlige lande havde 24 % oprindelse i Syrien, 9 % i Ukraine, 8 % i Bosnien-Hercegovina og 7 % i Libanon.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Haderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger