Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Højde: 1 m (opmålt i 1920)

Diameter: 30 m; højde: 1,5 m (opmålt i 1939)

Noteret som overpløjet i 1920.

Situation fra udgravningen. Helt til venstre i billedet, under stofskærmen, står egekisten.

.

Undersøgelseshistorie

1920: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H.C. Broholm i 1920 Hjordkær sogn og beskrev lokaliteten således:" 'Kong Umborts Høj.' Stor overpløjet Høj, ca. 1 m. høj. Endnu tydelig Højform. Heri har Ejeren fundet en Spydspids af Flint."

1939: Udgravning, foretaget af Haderslev Museum ved C.M. Lund

Ved undersøgelse af den østlige del af højen påvistes 2 højfaser. Centralt i højen fandtes en bevaret stammekiste, stående på et stenleje, der hvilede på det oprindelige vegetationslag. Kisten indeholdt rester af en kohud, men var tilsyneladende plyndret: lige ved siden af den fandtes brændte ben og bronzefragmenter, bl.a. af en kniv. I højen fandtes desuden 2 stensætninger uden spor af begravelser. Heller ikke en søgegrøft gennem den vestlige del af højen førte til fund af grave.

1956: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1956 var G. Kunwald i Hjordkær sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 67 blev beskrevet: "Udjævnet i Ø-siden, målt fra S stadig over 1 m høj, stor diam.

Foto: J. Jensen, Nationalmuseet, 1988
.

Gravhøjen indeholder

Brandgrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 2 m; bredde: 0,7 m (opmålt i 1939)

Grav af uvis type. Yngre stenalder eller bronzealder

Fund fra grav. Yngre stenalder eller bronzealder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links