Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Højde: 5,33 m (opmålt i 1883)

Diameter: 31 m; højde: 5,65 m (opmålt i 1950)

Undersøgelseshistorie

1851: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Et fund bestående af en guldarmring, et grebspidssværd, et grebtungesværd, en kniv og 3 dobbeltknapper af bronze blev fundet i "Kongshøjen" eller "Kongensholmshøj" ved gravning efter sten til et vejbyggeri. Fundet blev gjort af daglejerne Iversen Langting, Hjöllund og Aarup. De præcise fundomstændigheder kendes ikke, ej heller om fundet var samlet eller ej. Fundet stammer sandsynligvis fra en mandsgrav.

1883: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte S. Müller i 1883 Hanning sogn og beskrev lokaliteten således: "Höj, 17 F. h., stort Hul i Toppen gravet i ny Tid, men Bunden langtfra naaet."

Den lange række af "Kongehøje". Det er sb. 26 længst til højre. Tegning: E. Schiödte, Nationalmuseet, 1883.

.

1950: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1950 var P. Simonsen i Hanning sogn, hvor bl.a. den fredede rundhøj blev besøgt:

""Kongshøj" eller "Storemandshøj" 31 x 5,65 m st. En 7 m bred, 2,2 m dyb, gammel udgravning i top, flad afgravning i nordvestside, ellers velbevaret, alt tilgroet. Lynggroet i ager.

Sb. 24-32 "Skadehøj bakker" en ualmindelig fin og velholdt højrække."

Gravhøjen indeholder

Min. 1 fund fra grav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links