Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
312235
Sted- og lokalitetsnummer
030608-32
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af langdysse, 18 m l, 6 m br., 1,5 m h. Randsten mod V 1, mod Ø 3. Højen stærkt afgravet, særlig fra S. Af kammeret er 2 sten tilbage. Græsklædt med buske i ager. Konstateret fjernet, nu dyrket mark. MB 18/9 1985.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa samme Høidedrag ligger en stærkt forstyrret, Langdysse, 66' lang i Retn. N-S, 22' bred og ca. 4' høi. Omtrent midt paa Dyssen findes et udgravet, firsidet Kammer i Retn. Ø-V, nu kun bestaaende af 2 Sten, idet den vestre Endesten og den nordre Sidesten mangler, Den søndre Sidesten er 6' lang og 5' høi, den østre Endesten 3' lang og 3' høi. Dæksten mangler. Af Randsten findes for den nordre Ende 2 Væltede, for den vestre Side 2 (hvoraf 1 væltet), samt tydelige Mærker efter 4 borttagne Sten, for den søndre Ende 1 væltet og Hulelr efter 3 borttagne og for den østre Sten, samt Huller efter 5 borttagne. Den sydvestre Ende af Dyssen er bevoxet med Krat og i det nordøstre Hjørne er der indrettet et Lysthus i Jordhøien.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdysse. 18 m. l, 6 m. br., 1,5 m. h. Randsten: Mod V. 1, mod Ø. 3. Højen stærkt afgravet, særlig fra S. Af Kamret er 2 Sten tilbage. Græsklædt med Buske i Ager.
1959
Planering ved byggeri/anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiv. fund ved sløjfning.
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI forbindelse med nyberejsningen i den nordlige del af Vestsjællands amt kunne det konstateres, at en del C-fredede høje enten var overpløjede eller på anden måde sløjfede. De vil derfor ikke blive tinglyst. Det gælder også for denne høj med fredn.nr. 3122- 35.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links