Sundet ved Faaborg og Inddæmningen ved Nakkebølle Fjord er begge gammel havbund, som med varierende succes er blevet inddæmmet og tørlagt og efterfølgende genskabt som lavvandede søer.

I bunden af Nakkebølle Fjord blev 61 ha fjordbund inddæmmet og afvandet af herregården Nakkebølle under baroniet Holstenshus i årene 1866‑70. Inddæmningen led dog et betydeligt knæk, da århundredets stormflod d. 13. november 1872 bortrev næsten hele dæmningen ud mod fjorden, beskadigede digerne langs Hundstrup Å og fyldte afvandingsgrøfter og kanaler med sand. Lensbaronen på Holstenshus lod dæmningen genopføre, og i de følgende årtier blev de inddæmmede engarealer anvendt til græsning og høslæt. I 1937 skete der en egentlig kultivering af de inddæmmede enge, og 1956‑58 blev afvandingsanlægget renoveret og effektiviseret af Hedeselskabet.

Opdyrkningen var dog ikke langtidsholdbar. Jorden sank sammen og blev atter våd, og i 2003 blev den tidligere fjordbund i stedet genoprettet som en 85 ha stor sø, omgivet af 25 ha våde enge. Modsat Sundet, som ejes af kommunen, er den nye sø i privat eje, og der er kun begrænset offentlig adgang.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande