Med et areal på ca. 8.500 ha er Rold Skov Danmarks næststørste skovområde. De sydlige ca. 3.000 ha af skoven ligger i Mariagerfjord Kommune.

Størstedelen af Rold Skov er privatejet, men den centrale del ejes af Naturstyrelsen. Skoven er meget kuperet og ligger 60-113 m over havet. I vest gennemskæres den af Lindenborg Å, som har sit udspring syd for Rold Skov.

Rold Skov er en gammel skov, og dele af området har muligvis været skovdækket, siden skoven indvandrede til landet efter sidste istid. Frem til 1800-tallet bestod Rold Skov primært af græsset, stævnet bøgeskov, og de gamle, flerstammede stævningsbøge, kaldet bøgerøller eller purker, kan fx stadig ses i Enebærstykket i Rold Vesterskov.

Siden 1800-tallet er de fleste bøge efterhånden blevet udskiftet med nåletræer, som i dag dækker næsten 80 % af skovarealet. Især de private ejere driver skoven intensivt, mens statsskoven i stigende grad omlægges til naturnær drift.

Rold Skov har en oprindelig bestand af krondyr, som tæller omkring 900 individer. Hvepsevåge og hulrugende fugle som huldue, natugle og sortspætte yngler i de gamle bøgepartier, hvor man også kan finde sjældne laver og svampe som alm. lungelav og koralpigsvamp, der netop er knyttet til gammel, urørt løvskov.

Gravlevdalen og Lindenborg Å i den vestlige del af Rold Skov blev fredet i 2005. Mindre dele af skoven er desuden omfattet af fredningerne af Store Blåkilde, Madum Sø og Langmosen i hhv. 1951 og 1986. Derudover indgår Rold Skov i habitatområdet Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø samt i fuglebeskyttelsesområdet Rold Skov.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links