Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36103
Sted- og lokalitetsnummer
170706-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Bautahøj", ca. 14-16 m i N-S, 7-8 m i Ø-V, 1,1-1,4 m høj. Vestsiden stejlt afgravet ved anlæg af dige, østsiden noget afgravet ved haveanlæg. Bevokset med en række kastanietræer tværs over midten i N-S, samt buske og græs, i have.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn væsentlig sløifet Høi, hvori der skal være fundet Stenredskaber.
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Diverse råstofgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, "Bautahøj", i Have. Den er nu 1.50 m høj og stærkt omdannet. Vestsiden stejlt afgravet ved Anlæggelse af Havediget, Østsiden afgravet og udjævnet, saa at dens opr. Størrelse ikke kan angives. Der menes at være taget store Sten, da Stuehuset byggedes 1847. Paa Højtop staar flere store Kastanier.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Bautahøj", ca. 14-16 m i n-s, 7-8 m i ø-v, 1,1-1,4 m høj. Vestsiden stejlt afgravet ved anlæg af dige, østsiden noget afgravet ved haveanlæg. Bevokset med en række kastanietræer tværs over midten i n-s, samt buske og græs, i have.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2006
Museal besigtigelse - Museum SønderjyllandVed overvågningen fremkom der enkelte løsfund fra yngre stenalder og bopladslevn fra ældre førromersk jernalder i form af gruber og kogestensgrube. Arealet frigives.
2009
Planlagt byggeri/anlæg - Museum SønderjyllandAnlæggelse af garage.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links