Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Noteret som overpløjet i 1932.

Måske omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

1886: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte S. Müller i 1886 Vejstrup sogn og beskrev lokaliteten således: "Større, men vistnok fuldstændig udjævnede Gravhøie."

1932: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H.C. Broholm i 1932 Vejstrup sogn og beskrev lokaliteten således: "Overpløjet, stærkt udpløjet Høj."

Før 1933: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved T. Mathiassen

Høj, hvorfra stammer et bånd af guldblik, en bronzedolk og muligvis en ildsten og 2 flintpilespidser. Ved en undersøgelse af højen afdækkedes en stenlægning, hvorpå grebknappen til den førnævnte bronzedolk lå. Bronzedolk, ildsten og pilespidser opbevares på Koldinghus Museum.

Stenlægningen, hvor bronzegrebknappen fandtes.

.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Længde: 3 m; bredde: 1,2 m (opmålt i 1933)

2 fund fra grav. Yngre stenalder eller bronzealder

Fund fra grav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links