Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
380811
Sted- og lokalitetsnummer
200208-57
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Skrydstrup, art.nr.50, Bd.II, Bl.44. En høj, "Staldhøj", 4,5 x 27 m. Gammel sænkning i top 1,5 m dyb; mod SØ en indskæring fra fod til top. Sydøstsiden noget afgravet. Vestsiden afgravet til 1,5 m's højde; her ses en rand af 16 sten 3/4 m høje. Gamle huller ved fod. Bruddene delvis eftergroede. Ødelagt af Værnemagten 1944.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, "Staldhøj", 4.50 m x 27 m. I Toppen en fladagtig, gammel Sænkning, 6 m i Tværm. Ca. 1 m dyb. Heri er der 1926 gravet et lige til Bunden gaaende Hul.Mod SØ. en gammel Fordybning fra Top nedad Siden. Siden mod SØ. er afgravet og store Partier af Fodkransen er fjærnet. I Foden mod S. og Ø. gamle Kartoffelkuler. Fod mod N. bortgravet og staar med 0.75 m høj Brink. I N.-Siden gamle Kartoffelkuler. Foden mod V. bortgravet tilligemed en Del af Siden og staar med Brink, 1.50 m. høj. Her er paa en 10 m lang Strækning fremkommet 16 store (0.75 m høje) Randsten. Der synes at have været 2 Fodkranse. Større Afgravning mod SV.
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, "Staldhøj", 4,50 x 27 m. Gammel Sænkning i Top 1,50 m dyb, mod SØ en Indskæring fra Fod til Top. SØ-Siden noget afgravet. V-Siden afgravet til 1,50 m's Højde, her ses en Rand af 16 Sten 3/4 m høje. Gamle Huller ved Fod. Bruddene delvis eftergroede.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen udgravedes 1944 pga. anlæggelse af tysk flyveplads. Selve højen syntes opført i én etape med randstenskæde og en indre stenkreds, hvorimellem der lå en pakning af svære sten. Højen indeholdt en (Grav I), måske to (Grav II) primære grave, begge kvindegrave. Grav I var meget veludstyret. Den indeholdt bl.a. en unik fibula i gennembrudt arbejde, guldøreringe, halskrave og bælteplade (B 13725-B 13735). Grav II var mere beskeden. Den indeholdt kun en ørering og en dolk (B 13736-B 13737). Højen indeholdt desuden følgende sekundærgrave: Grav IV med et ubrændt lig og en ildslagningssten som den eneste genstand (B 13741). Grav III indeholdt en brandgrav i en egekiste. Det var en mandsgrav med rester af en dolk- eller sværdklinge, en pålstav foruden nogle bronzefragmenter (B 13738-B 13740). Endvidere var der nedsat en urne i højen i yngre bronzealder (B 13742). I højfylden fandtes en dolk, som ikke med sikkerhed kunne siges at stamme fra en overset/ødelagt grav. Højen var noget ødelagt af gravninger, og flere af gravene er da også forstyrret. Mod NØ i højen var der tidligere fundet en flintdolk (ikke bevaret). Endelig skal det nævnes, at højnavnet efter sigende skulle stamme fra, at man tidligere brugte højen til fåre- og kvægfolde.
1944
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links