Rotationstrykkeriet i Søgade i Ringsted har travlt fra morgen til aften. Det ligger i samme bygningskompleks, som huser såvel ledelsen af den regionale mediekoncern Sjællandske Medier A/S som hovedredaktionen for byens avis: DAGBLADET. Ud over en række af koncernens egne blade trykkes også Information og Kristeligt Dagblad i Ringsted.
.

Sjællandske Medier A/S med hovedsæde på Søgade i Ringsted var ved begyndelsen af 2020’erne den helt dominerende mediekoncern på Sjælland. Koncernens dagblade, ugeaviser og radiostationer dækkede hele Sjælland uden for hovedstadsområdet med Helsingør som eneste undtagelse.

Dagbladene er DAGBLADET, der udkommer i tre udgaver i Køge, Ringsted og Roskilde, Nordvestnyt med to udgaver i hhv. Kalundborg og Holbæk, Frederiksborg Amts Avis i Hillerød og Sjællandske med hovedredaktion i Næstved og lokalredaktioner i Faxe, Slagelse, Sorø, Vordingborg, Møn og Kalundborg. Dertil kommer omkring 40 gratisomdelte ugeaviser, de to lokalradioer Radio SLR, oprindelig Slagelse Lokal Radio fra 1987, som sender til omkring halvdelen af Sjælland, og Radio Køge. Der er redaktioner og afdelinger i omkring 30 sjællandske byer.

Mediekoncernen blev opbygget fra 1962, hvor DAGBLADET opstod som en fusion af de tre Venstredagblade i Køge, Ringsted og Roskilde og var ejet af UDGIVERSELSKABET DAGBLADET AF 27.11.1962 A/S. Udgivelsesområdet blev voldsomt udvidet, da udgiverselskabet i 1992 købte Frederiksborg Amts Avis af konkursboet efter finansmanden og den senere Venstrepolitiker Klaus Riskær Pedersen.

Endnu et stort spring hen mod at blive hele Sjællands mediehus blev taget i 2008, hvor UDGIVERSELSKABET DAGBLADET fusionerede med Sjællandske Medier i Næstved. Næstvedselskabet drev da dagbladet Sjællandske, en række ugeaviser og lokale radiostationer samt den lokale tv-station 24 Sjællandske fra 2006.

Selv om det var UDGIVERSELSKABET DAGBLADET, der reelt blev det fortsættende selskab, blev navnet Sjællandske Medier, fordi man nu dækkede det meste af Sjælland med både dagblade, ugeaviser, lokalradio og internetplatforme. 24 Sjællandske lukkede dog ved årsskiftet 2013‑14, da kabel-tvudbyderen Stofa fjernede kanalen fra kanaludbuddet.

Hovedmanden bag opbygningen af den sjællandske mediekoncern har været Torben Dalby Larsen. Han blev journalistelev på DAGBLADET i Roskilde i 1968, i 1985 chefredaktør for DAGBLADET og i 1986 tillige administrerende direktør for udgiverselskabet. I sine 33 år som publicist og bladkøbmand lykkedes det ham at holde de sjællandske medier på lokale hænder, hvor aviser i andre regioner måtte bukke under. Torben Dalby Larsen forlod Sjællandske Medier i begyndelsen af 2019. Han var i adskillige år tillige formand for DA, formand for PFA og bl.a. medlem af DR’s bestyrelse.

Koncernens ekspansion fortsatte i 2020 med overtagelsen af Sydsjællands Tidende i Vordingborg og i 2021 med fem ugeaviser i Storkøbenhavn: Ballerup Bladet, Gladsaxe Bladet, Brønshøj Husum Avis, Rødovre Lokal Nyt og Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk.

Sjællandskes udgaver til Næstved, Vordingborg og Slagelse havde et samlet læsertal på 47.000 (2020). DAGBLADET Ringsted, Roskilde og Køge havde et samlet læsertal på 47.000 og Frederiksborg Amts Avis et læsertal på 58.000 (2020). Nordvestnyt Holbæk, Odsherred, Kalundborg havde et samlet læsertal på 36.000 (2020). Sjællandske Mediers samlede ugentlige læsertal var i 2020 på 183.000.

Videre læsning

Læs mere om Medier i Ringsted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Medier