I flere landsbyer i Bjerre Herred holdes kjørmesgilde inspireret af kjørmesgilderne i det gamle landsbyfællesskab, hvor vinteren var »halvgåen«, og bønderne gjorde deres vinterforråd op. Her samles landsbyens mænd til sild, flæsk, medister og kjørmeskål, en vredet og stuvet hvidkål, som spises med kanel. Hver by har en oldermandsstav. I Bjerre findes den ældste, som er fra 1934.

Glud Museums grundlægger Søren Knudsen, lærer Alfred Adsersen på Hjarnø og Herdis Therkelsen fra Flemming bidrog til at indsamle mundtlige fortællinger og lokale traditioner fra kommunen. Forfatteren Sigurd Elkjær har omskrevet nogle af de lokale fortællinger til romaner, fx fortællingen om røverne fra Lystrup Trelde ved Stenderup.

Fra hele kommunen findes mange stedsagn. Om Havrum Søsten fortælles, at en troldkvinde med sit strømpebånd forsøgte at slynge den enorme sten mod Tamdrup Kirke, men båndet brast, og stenen faldt i stedet ned ved Havrum. Flere sagn omhandler den kloge mand i Tørring, bl.a. et sagn, hvor en mand søgte hjælp hos den kloge mand til at finde vand. Han fik to æsker, og da han under et hvil på en gravhøj åbnede dem, sprang to mus ud. Dér, hvor musene forsvandt, begyndte Gudenås og Skjern Ås kilder at springe. På Hjarnø findes fortællingen om skjalden Hjarne.

Til kommunens herregårde knytter sig også fortællinger, fx sagnet om godsejeren Claus Glambek til Rask Hovedgård, der rev Boring Kirke ned for at bruge stenene til at pryde Hvirring Kirke. På grund af denne helligbrøde visnede hans krop, og siden har han hver nat faret afsted på sin hest med et kobbel jagthunde fra Hvirring Kirke gennem Rask Skov til Boring Kirketomt. Det siges først at ville ende, når Boring Kirke er rejst igen.

Vejen Lillekongens Ager i Uldum er opkaldt efter den driftige bonde Jørgen Jensen, der blev født i 1778. Han var i hen ved 50 år sognefoged, sne- og brandfoged, lægdsmand, dannebrogsmand og kammerråd. Amtmanden anførte i sine breve til Jensen alle titler og sammenfattede dem til sidst i »Lillekongen i Uldum«.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger