Løvfrøen er Danmarks eneste trælevende paddeart.

.

Uller Eng er et knap 4 ha stort mose- og engområde, som ligger i en lysning midt i Hørret Skov. Engen er en af Aarhus Kommunes fornemmeste botaniske lokaliteter med et planteliv, der tæller sjældne og bemærkelsesværdige arter som kæmpestar, ægbladet fliglæbe, majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt, tvebo baldrian, vibefedt og jordbærpotentil.

Den lille, lysegrønne løvfrø har en mindre bestand ved vandhullet på Uller Eng.

De første, spæde forårsblomster indvarsler blomstringssæsonen på Uller Eng, og det lysåbne område midt i Hørret Skov begynder så småt at forberede sig på den forestående sommer. Engen har været græsset næsten kontinuerligt i flere hundrede år, hvilket har forhindret skoven i at indtage den store lysning. I dag sørger Uller Eng Græsningslaug for, at græssende kvæg holder nyopvæksten på Uller Eng nede fra maj til oktober.

.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land