De seneste tiårs befolkningsvækst ventes at fortsætte frem mod 2045.

I lighed med nabokommunerne har Vallensbæk en af landets største andele af indvandrere og efterkommere. Blandt indvandrerne er ca. tre ud af fire af ikke-vestlig oprindelse.

I modsætning til nabokommunerne har Vallensbæk en meget høj andel af ejerboliger.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Vallensbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Efter en voldsom udbygning i 1960’erne og 1970’erne fulgte tre årtier med et næsten stabilt befolkningstal. Fra 2008 har stigningen igen været markant og har været drevet af tilflytninger i forbindelse med nybyggerier. Den 1. januar 2018 boede der 16.280 i kommunen.

Den samlede stigning på 31 % i tiåret 2008‑17 skyldtes både et fødselsoverskud, indenlandske nettoflytninger og nettoindvandring.

Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2018 forventes en fortsat men lidt svagere stigning til 19.629 i 2045.

I perioden 2008‑17 var der en årlig indenlandsk nettotilflytning på 201, mens nettoindvandring i snit forøgede indbyggertallet med 113 personer. Hertil kom et fødselsoverskud på 76 om året. Det skyldtes, at der årligt i gennemsnit var 183 nyfødte og 107 personer, som døde.

Den samlede fertilitet, der for et bestemt år viser, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fødedygtige alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var 2.018 i 2017 i kommunen og dermed langt højere end i regionen (1.672).

I 2018 udgjorde de 0‑14-årige en større del i Vallensbæk Kommune (20,4 %) end i landet som helhed (16,6 %). De 15‑64-årige, der udgjorde 60,9 % af befolkningen i kommunen, forventes ifølge fremskrivningen at falde til en andel på 58,5 % i 2045, men det er et mindre fald end i landet som helhed. Der forventes samtidig en svagere vækst i gruppen fra 65 år end i landet som helhed.

Indvandring

Indvandrere og efterkommeres andel af befolkningen i Vallensbæk Kommune er steget betydeligt fra 4,1 % i 1980 til 25,5 % d. 1. januar 2018.

Hermed er Vallensbæk blandt de fem af landets kommuner, der i 2018 havde den største andel af indvandrere og efterkommere. De andre var Vallensbæks fire nabokommuner: Ishøj, Brøndby, Høje-Taastrup og Albertslund.

Der var i 2018 i alt 2.705 indvandrere i kommunen, hvoraf de 1.927 havde en ikke-vestlig baggrund. I denne gruppe havde 26 % oprindelse i Tyrkiet og 14 % i Pakistan.

Blandt de 778 vestlige indvandrere (der bl.a. omfatter alle EU-borgere) kom flest fra Polen (16 %), Rumænien (12 %) og Bulgarien (10 %).

Boligforhold

Et kig mod Brøndby Strands højhuse hen over de kunstigt anlagte klitter i Strandparken sydøst for Vallensbæk Havn.

.

I modsætning til nabokommunerne er Vallensbæk præget af ejerboliger. Næsten 80 % af boligerne er privatejede, hvilket også er markant højere end det nationale gennemsnit på 61 %. Blandt de resterende godt 20 % er de fleste private udlejningsboliger eller almene boliger. Hver fjerde bolig i kommunen er et række- eller kædehus, hvilket er en markant større andel end på landsplan, hvor det kun gælder knap 14 %.

Boligpriserne i kommunen er på niveau med Region Hovedstaden generelt, med en gennemsnitlig m2-pris for parcel-/rækkehuse på 23.600 kr. i 2017 mod 24.000 kr. i regionen.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vallensbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger