Juleindkøb i City 2 i 1975.
.

Der var stor byggeaktivitet med både bolig- og erhvervsbyggeri gennem perioden. Infrastrukturen blev udvidet med nye vejstrækninger og motorveje samt Høje Taastrup Station. Butikscenteret City 2 åbnede, og flere store virksomheder etablerede sig i kommunen.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 blev den østlige del af Reerslev-Vindinge og den sydlige del af Hvedstrup-Fløng tillagt Høje-Taastrup Kommune. Det samme gjorde et stykke af Torslunde-Ishøj Sognekommune, omtrent omkranset af Hveen Boulevard, Halland Boulevard og Sydvej. I 1971 blev området i det vestlige Hedehusene, der hidtil havde ligget i Roskilde Kommune, ligeledes indlemmet i Høje-Taastrup. Dette var siden 1970 det eneste område af det nuværende kommuneareal, der ikke havde ligget i Københavns Amt, hvilket det nu kom til. I 1974 blev Sengeløse og Høje-Taastrup Kommuner sammenlagt og yderligere et område fra Torslunde-Ishøj Kommune langs Sydvej tillagt kommunen, mens et område nordvest for Greve blev indlemmet i Greve Kommune. I 1993 blev det sidste af den nuværende afgrænsning draget ved en gensidig udveksling med Torslunde-Ishøj Kommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet i den nuværende Høje-Taastrup Kommune steg gennem hele perioden. Således var der 32.639 indbyggere i 1970 og 41.148 i 1976. Siden voksede kommunens befolkningstal støt til 47.683 i 2006.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Høje Taastrup Station blev udformet som et samarbejde mellem bl.a. Jacob Blegvads Tegnestue og DSB’s chefdesigner Jens Nielsen. De tre markante buer over perronerne fremkom efter ønske fra kommunen og DSB.

.

Høje Taastrup Station blev efter længere tids forsinkelse indviet i 1986, og samme år blev S-toget forlænget hertil. I 1. Etapeplan fra 1963 og Regionplan for hovedstadsregionen fra 1973 blev der udlagt brede vejforløb omkring det planlagte trafikale knudepunkt, Høje Taastrup Station. Hveen Boulevard og Blekinge Boulevard var blandt de vejforløb, der skulle sikre en nem afvikling af trafikken til den kommende station og til butikscenteret City 2. I 1976 anlagdes Holbækmotorvejen fra Roskildevej ved Klovtofte nord for Taastrup til nordvest for Baldersbrønde, sammenhængende med omfartsvejen nord for Hedehusene.

I 2006 skiftede Køgevej navn til Taastrup Hovedgade.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Høje-Taastrup Kommune.

.

Perioden var præget af både bolig- og erhvervsbyggeri. Trods økonomisk afmatning var der stor byggeaktivitet fra 1970’erne til 1990’erne. Der blev bygget mellem 30.000 og 40.000 m2etageareal til erhvervsformål og omkring 200 boliger årligt, bl.a. Taastrupgaard fra 1972 med omkring 1.000 boliger og Torstorp, der blev bebygget gennem 1980’erne.

Den forbedrede infrastruktur og forbindelsen til København bevirkede, at stadig flere virksomheder flyttede til kommunen, bl.a. Teknologisk Institut og IKEA, der etablerede sig i erhvervsområdet mellem Roskildevej og Holbækmotorvejen i første halvdel af 1970’erne.

I 1978 blev I/S Hedeland etableret som et rekreativt område (i dag Hedeland Naturpark) i den nedlagte grusgrav syd for Hedehusene. Fra 1976 til 2006 faldt andelen af beskæftigede, især inden for industri, mens andelen, der var beskæftiget inden for handel, privat- og erhvervsservice, steg (se Tabel).

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

I 1970’erne og 1980’erne skiftede borgmesterposten i Høje-Taastrup Kommune mellem Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti. I 1986 vandt socialdemokraten Anders Bak borgmesterposten, som han holdt frem til udgangen af 2005, hvor den konservative Michael Ziegler kom til.

Ved folketingsvalgene var Socialdemokratiet generelt det største parti, med Det Konservative Folkeparti som det næststørste i det meste af perioden. Fremskridtspartiet blev næststørst i 1973 og 1977, og Venstre i 1975 og igen fra 1998 og frem.

Høje Taastrup Amtsgymnasium (i dag Høje-Taastrup Gymnasium) åbnede I 1979.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Høje-Taastrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007