Det nye industrikvarter Avedøre Holme, Avedøreværket og det store byudviklingsprojekt Avedøre Stationsby kom til at sætte sit præg på kommunen. S-tog og nye motorveje lettede transporten til og fra kommunen, mens det nyopførte Hvidovre Hospital og Hvidovre Kommune blev de største arbejdspladser.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 skete ingen ændringer i områdets fordeling, hvor Avedøreområdet fortsat lå i Glostrup Kommune, en mindre del i Brøndbyvester-Brøndbyøster Kommune, og det øvrige i Hvidovre Kommune. De lå indtil Strukturreformen i 2007 fortsat i Københavns Amt. I 1974 overgik Avedøreområdet i Glostrup Kommune og en bræmme umiddelbart nord herfor i Brøndbyøster-Brøndbyvester Kommune til Hvidovre Kommune. Grænsen mellem Hvidovre og Brøndbyøster-Brøndbyvester Kommune blev desuden lettere ændret i 1986.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 boede der 52.171 i Hvidovre Kommune og i 1976 50.845 indbyggere. Frem til 1995 faldt befolkningstallet svagt til 48.675 for derefter at stige en smule til 49.422 i 2007.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1972 blev S-togsforbindelsen mellem København og Vallensbæk indviet; på strækningen var der i kommunen stationerne Åmarken, Friheden og Avedøre.

I 1980 blev Køge Bugt Motorvejen tilsluttet Motorring 3, der samtidig blev videreført til Gammel Køge Landevej. I 1987 stod næste etape af Motorring 3 samt Kalvebodbroen og første etape af Amagermotorvejen færdig. Dette afspejlede et ændret behov, hvor bevægelse på tværs mellem Københavns forstæder var lige så vigtig som at komme fra opland til hovedstad. Avedøre Havnevej blev anlagt i 1983, og med tilslutning til den nye motorvej blev Gammel Køge Landevej betydeligt aflastet. Avedøreværket blev opført to etaper i hhv. 1990 og 2001.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Luftfoto af Avedøre Stationsby fra 2007 hvor man fornemmer den totalanlagte by.

.

Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Hvidovre Kommune.

.

I 1972 påbegyndtes anlæggelsen af Avedøre Stationsby, hvilket blev kommunens seneste store byudviklingsprojekt.

I perioden var der en generel erhvervsmæssig ændring fra produktionserhverv til service- og logistikerhverv. Andelen af kommunens indbyggere, der var ansat inden for industrien, blev mere end halveret fra 1976 til 2006. Samtidig steg service- og handelsfagenes betydning (se Tabel). På Avedøre Holme, hvor der i 2006 samlet set var beskæftiget over 8.500 personer, var de to mest dominerende erhverv bygge og anlæg samt engros- og agenturhandel. I den øvrige del af kommunen stod sundhedsvæsenet for godt 20 % af den samlede beskæftigelse. Hvidovre Hospital og Hvidovre Kommune var kommunens største arbejdspladser. I 1999 blev Dansk Vincenter grundlagt i Avedøre.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og uddannelse

Socialdemokratiet beklædte borgmesterposten gennem hele perioden. Inge Larsen var borgmester i perioden 1979‑93 som den første kvindelige borgmester i kommunen. Hun blev efterfulgt af Britta Christensen, der beklædte posten frem til 2007.

I 1973 stod gymnasiet Avedøre Statsskole færdigt. I 1986 skiftede det navn til Avedøre Amtsgymnasium; fra 2008 hed det Avedøre Gymnasium & HF og efter 2012 Hvidovre Gymnasium & HF. Avedøre Statsskole var ved oprettelsen et forsøgsgymnasium med flad ledelsesstruktur, hvor elever og ansatte i fællesskab traf beslutninger om skolens ledelse.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Hvidovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007