Som led i en fagforeningskonflikt blokerede 18 landmænd med traktorer, vogne og 280 tons kartofler i 1999 indkørslen til Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland. Fabrikken havde siden 1917 udvundet kartoffelstivelse og -protein og været en vigtig aftager for områdets bønder, der har haft gode muligheder for kartoffelavl i den sandede jord.
.
Den 19. november 2005 kørte vrede branditter til Ikast for at demonstrere foran rådhuset i deres nye kommune. Demonstrationen var rettet mod byrådets konstitueringsaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti. De omkring 2.000 borgere viste deres utilfredshed over, at Brandes tidligere borgmester, Fælleslistens Preben Christensen, var blevet forbigået i aftalen.
.

I perioden var det Ikast Kommune, der oplevede den kraftigste befolkningsvækst. Infrastrukturen blev udbygget med nye motorveje og omfartsveje, der gavnede den voksende industri. Efter Murens fald i 1989 flyttede en del af tekstilproduktionen til udlandet og blev erstattet af virksomheder, der handlede med tekstilvarer.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 blev det nuværende kommuneareal langt overvejende fordelt på Brande, Ikast og Nørre-Snede Kommuner. Ikast og Brande Kommuner lå nu i Ringkøbing Amt. Det beskedne stykke af Them Kommune syd for Bording lå i Århus Amt og Nørre-Snede Kommune lå i Vejle Amt. Allerede i 1970 blev områdets lille andel af Give Kommune tillagt Brande Kommune. I 1971 blev hjørnet af Them Kommune og i 1975 et beskedent stykke af Herning Kommune tillagt Ikast Kommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Det område, der i dag udgør Ikast-Brande Kommune, havde i 1970 31.440 indbyggere. Området oplevede en fortsat befolkningsvækst i perioden og havde således 39.371 indbyggere i 2005. Ikast Kommune havde den største befolkningsfremgang fra 18.934 i 1976 til 23.402 i 2006, mens Brande Kommune oplevede en mere moderat vækst fra 8.076 til 8.919 indbyggere i samme periode.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1971 blev persontrafikken på Funder-Bramming-banen nedlagt. Vejnettet blev derimod udbygget betydeligt i perioden, og infrastrukturen blev udviklet fordelagtig for erhvervslivet i området. I 1993 blev det besluttet at anlægge motorvejsstrækningen Herning-Bording. Den blev indviet i 2002, to år efter at en omfartsvej (motortrafikvej) ved Brande var åbnet for at aflaste den trafik, der efterhånden gjorde byen til en daglig trafikprop.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Efter 1970 faldt antallet af landbrug betragteligt, mens bedrifternes størrelse voksede. I 1976 var 14,9 % af befolkningen beskæftiget i de primære erhverv, mens dette tal var faldet til 5,9 % i 2006. Kvægavl og svineproduktion dominerede, men der fandtes også stadig kartoffelavl, som leverede til Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland ved Brande.

Tekstil-, beklædnings- og træindustrierne på Ikast- og Brandeegnen oplevede en fortsat fremgang efter 1970. Fremgangen hang bl.a. sammen med forbedringer i infrastrukturen samt et kommunalt fokus på at forbedre forholdene for erhvervslivet. Efter Murens fald i 1989 flyttede en række virksomheder produktionen til lande i Østeuropa med lavere produktionsudgifter. Dette ramte især tekstilindustrien i området. Til gengæld kom mange ny virksomheder inden for tekstilhandel til området, fx Bestseller, der i 1983 flyttede til Brande.

Andelen af beskæftigede inden for industri steg fra 32,4 % i 1976 til 37,7 % i 1990. Herefter resulterede især tekstilindustriens udflytning i et fald, og i 2006 var andelen af beskæftigede faldet til 24 %. Andelen af ansatte i servicefagene steg gennem hele perioden.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Ved folketingsvalgene fik Socialdemokratiet flest stemmer, som regel efterfulgt af Venstre. Valget i 1984 var dog en undtagelse, da Venstre fik flest stemmer i både Ikast og Brande, mens Socialdemokratiet fik næstflest.

Fra 1970 til 2007 havde de tre kommuner Ikast, Brande og Nørre-Snede, der efter Strukturreformen i 2007 blev sammenlagt til Ikast-Brande Kommune, borgerlige borgmestre. Disse kom fortrinsvis fra Venstre og Konservative. I 1973 blev Ikast Gymnasium (i dag: Ikast-Brande Gymnasium) og HF-Kursus indviet. I år 2000 blev Statsfængslet ved Nørre Snede lagt sammen med Statsfængslet Kærshovedgård og kom herefter til at udgøre Statsfængslet Midtjylland.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007