Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Solrød Kommune.

.
Globusfabrikken Scan-Globe A/S lå fra 1973 i Havdrup. Virksomheden var i 1980’erne Europas førende fabrikant af glober, med en årsproduktion på omkring 600.000. Fabrikken lukkede i 2003. Foto fra 1978.
.

Væksten steg yderligere, og der opstod nye boligområder. Der kom motorvej og S-togsforbindelse til kommunen, som fik karakter af forstad til hovedstaden.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 opstod Solrød Kommune af de tidligere to en halv sognekommuner i den nuværende afgrænsning. Den blev placeret i Roskilde Amt. Der skete ikke nogen administrative grænseændringer i perioden.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 boede der 8.980 indbyggere, og tallet steg til 14.223 i 1976. Derefter steg indbyggertallet jævnt, således at der i år 2000 boede 19.998 indbyggere og i 2005 i alt 20.703 indbyggere.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Solrød Kommune udviklede sig til en pendlerkommune med en god infrastruktur til både København, Roskilde, Køge og Næstved. Køge Bugt Motorvejens del ved Solrød anlagdes i årene 1969‑72. I 1979 åbnede S-togsbanen fra København med foreløbig endestation i Solrød Strand. I 1983 blev S-togsbanen ført videre til Køge med station i Jersie Strand.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Solrød Kommune udviklede sig i perioden til en moderne forstad til København, tæt på strand, natur og marker. Kommunen oplevede et byggeboom inden for såvel privat boligbyggeri som institutioner og anden offentlig service. De nye boligområder, der dels blev bygget ved det attraktive strandområde, dels på gårdudstykninger, blev primært domineret af parcelhuse og rækkehuse. Kun omkring kommunens S-togsstationer, Solrød Strand og Jersie, blev der opført almennyttigt etagebyggeri, fx Tjørnely og Elmely i Solrød Strand. I 2003 åbnede plejecenteret Christians Have i Solrød Strand med boliger og et demensafsnit. Ud over et rigt butiks- og handelsliv centreret om kommunens mange indkøbscentre og langs Solrød Strandvej var der også flere erhvervsvirksomheder, bl.a. Frede Andersens Fabrikker A/S, der fra 1969 lå i Lille Skensved. I 1971 etablerede Otto Johannes Detlefs virksomheden OJD Trading, der bl.a. fremstillede bremserør, i Solrød Strand. Rengøringsfirmaet Profil Service A/S blev etableret i 1992. Solrød Gymnasium i Solrød Strand blev indviet i 1978.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007