Hvidovre Kommune ser kunst i byens rum som et stort aktiv for borgerne. Der er årligt ti kunstudstillinger i Medborgerhuset i Hvidovre, hvoraf nogle viser borgernes egne værker, andre professionel kunst. Hvidovre Kunstråd blev etableret i 2012. Kunstrådet arbejder for at fremme og synliggøre den professionelle billedkunst i kommunen.

Kunstnere

Victor Johansen gik på Kunstakademiet 1907‑10 og er mest kendt som fuglemaler, men yndede også at male landskaber med græssende køer og heste. En del af hans motiver er fra Avedøre Holme i årene omkring 1920. Her forelskede han sig i landskabet og det rige fugleliv, og hans værker er i dag vidnesbyrd om den strandeng, der strakte sig fra København til Greve, et landskab, der forsvandt i takt med forstadsudviklingen og industrialiseringen.

Ægteparret Johanne og H.P. Pedersen-Dan boede i Hvidovre Rytterskole fra 1912 til 1936. Her indrettede de et kunstnerisk værksted. Johanne Pedersen-Dan vandt i 1906 en international konkurrence om kvinders stemmeretsemblem. H.P. Pedersen-Dan skabte bl.a. Den lille hornblæser i 1899, Elefantporten til Carlsberg i 1901, En moder i 1903 og Holger Danske i 1907. En moder står i dag foran Hvidovre Rytterskole. Skulpturen viser en kvindes kamp for sine børn og symboliserer Hvidovres grundfortælling som en kommune skabt i arbejdet for at beskytte de svageste. Siden flyttede kritiker og forfatter Bertel Budtz Müller ind i Hvidovre Rytterskole med sin kone, skuespiller Frida Budtz Müller.

Billedhugger Ib Braun blev født i Hvidovre. Hans første arbejder var figurative, men i 1972 blev formerne også abstrakte, og han vekslede siden mellem dem. Skulpturen Stræben fra 1969 står ved Strandmarkskirken, mens springvandet Byens kilde fra 1978 blev skabt til pladsen foran Hvidovre Hovedbibliotek og Medborgerhus.

Billedkunstneren Elmer er opvokset i Hvidovre. Siden slutningen af 1970’erne har han arbejdet med at kombinere massemediernes visuelle udtryk med samtidskunstens forskellige stilarter i ironiske og fascinerende billeder. 1993‑2003 var han lektor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedskoler.

Kunst i det offentlige rum

Ruth Campaus udsmykning af Hvidovre Hospital blev delvis færdig i 2017 og forventes helt færdig i 2020. Det er et gennemtænkt og veludført eksempel på integreret kunst. Med udgangspunkt i bygningens riflede beton fortsætter hun dette system indendørs med kraftige farver, der er i overensstemmelse med hospitalets wayfinder-program. De fem op til 11 m høje collageagtige malerier består af rytmer af farvestrøg malet med forskellige store pensler.

.

Til Avedørelejrens kommandantbygning har kunstneren Anders Gudmundsen-Holmgreen i 1913 skabt en frise om helten Niels Ebbesen. I den gamle kostforplejning samme sted findes patriotiske malerier fra lejrens opførelse i årene 1911‑13 (kunstner ubekendt), mens officerspavillonen har lofter med velbevarede motiver fra den græske mytologi udført af maleren Hjalmar Sørensen.

I 1955 blev Hvidovre Rådhus indviet, og blandt rådhusets mange kunstværker findes det 70 m2 store En kommune skabes af Carlo Rosberg, der er skabt til byrådssalen.

I perioden 1966‑87 indkøbte Hvidovre Kommune 17 kunstværker til byens rum.

I Avedøre Stationsby har foreningen Kunsten Stiger siden år 2000 placeret seks kunstværker. Under Vestegnens Kulturuge i 2016 skabte Thomas Dambo værket De glemte kæmper. Til hver af de seks kommuner, der deltager i kulturugen, byggede Dambo en kæmpe i tømmer. Hvidovres kæmpe, Hilltop Trine, findes på Avedøresletten. I 2017 blev et 200 m langt bølgende kunstværk, der består af en lav betonadskillelse mellem sand og græs, indviet ved Hvidovre Strand. Værket er inspireret af de organiske former fra et hvidkålshoved og skabt af billedhuggeren Karin Lorentzen og landskabsarkitekterne i VEGA landskab.

Kunstnerne Hein Heinsen, Stig Brøgger og Mogens Møller skabte i 1981 Frihedens port.

Den æstetiske sammenhæng i Hvidovre Hospital er tænkt og udført af Ruth Campau. De enkelte afdelinger er farvemarkerede, mens de store etageforbindelser med trapperum er vertikalt markerede af hendes tekstillignende store farverige collager. Værkerne er påbegyndt i 2017 og forventes færdige i 2020.

Kunsthåndværk og design

Et udvalg af Carl Petersens lertøj fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor han boede i Hvidovre. Carl Petersen repræsenterer et opbrud fra porcelænsfabrikkernes naturalistiske underglasurmaleri og en nyorientering mod japansk keramik, en japanisme med betoning af stoflighed og enkelhed både i form og dekoration. Værkerne tilhører Designmuseum Danmark.

.

Arkitekten og keramikeren Carl Petersen boede i rytterskolen i Hvidovre i årene 1904‑07. Her installerede han en keramisk ovn og eksperimenterede med brændingsteknikker. Han havde sans for dekorative arbejder og lærte sig at mestre krakeleringsteknikker. Han designede billige brugsgenstande til stormagasinet Wertheim i Berlin og var ansat på Bing & Grøndahl 1911‑13. Carl Petersen er mest kendt som arkitekten bag Faaborg Museum, der blev opført 1912‑15, og som professor i bygningskunst ved Kunstakademiets Arkitektskole fra 1918.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hvidovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst