Ved indgangen til Nordfyns Gymnasium i Søndersø står Kent Holms sorte Jernskulptur fra 1981. Gymnasiet har gennem årene opbygget en omfattende kunstsamling, der bl.a. omfatter skulpturer af Harvey Martin og Erland Knudssøn Madsen samt et stort relief af John Olsen.

.

I Adelgade i Bogense står en kopi af den berømte skulptur Manneken Pis fra Bruxelles i Belgien, oprindelig udført af Jerôme Duquesnoy i 1619. Skulpturen i Bogense blev givet som gave af vicekonsul Willum Fønss, som blev født i dølgsmål i København og voksede op i Bogense hos sine morforældre. Skulpturen blev afsløret i 1934 af Fønss’ datter, baronesse Rosenkrantz.

.

Selvportræt fra 1947 af Ellen Hofman-Bang udstråler ro og selvbevidsthed. Ellen Hofman-Bang voksede op på stamhuset Hofmansgave, og allerede som 14-årig fik hun tegneundervisning. I 1898 blev hun optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København med Viggo Johansen som professor. En stor del af hendes værker har religiøse motiver, og hun har udført flere altertavler, bl.a. til Otterup Kirke.

.

Nordfyns Kommune har en lang kyststrækning mod Kattegat med et vidunderligt lys, som kendetegner nordvendte kyster. Skagen og Fyns Hoved på Hindsholm har et tilsvarende lys, som mange billedkunstnere i tidens løb har efterstræbt, men det har ejendommeligt nok ikke været tilfældet på Nordfyn. Det er kun relativt få kunstnere på Nordfyn, som er blevet inspireret af og har udnyttet det fascinerende lys over det flade land mod Kattegat.

Kunstinstitutioner

I årene 1997‑2008 var Galleri M ved herregården Gyldensteen rammen om en stor skulpturpark, som årligt tiltrak ca. 10.000 besøgende. Den lokale maler William Hansen fra Særslev udstillede undertiden i Kunstgården i Skovby. I Bogense findes Vandtårnet, hvor kunstnere kan udstille i sommermånedernes weekender. Der findes et lille galleri for keramiske værker, Galleri 55, i Bogense. I de senere år har kulturhuset Geværfabrikken i Otterup dannet ramme om velbesøgte kunstudstillinger.

Mange kulturelle arrangementer er drevet af foreninger, fx Kunstmessen Eventyrlig Kunst, der har eksisteret siden 2016. Fra år 2000 har Foreningen Morud Kunstdage viet den første weekend i maj til udstillinger, performance, foredrag m.m.

Kunstnere

De tre søstre Ellen, Ausa og Inge Hofman-Bang var de sidste i slægten Hofman-Bang på herregården Hofmansgave. De overdrog i 1959 godset til en selvejende fond. Hofmansgave, der er smukt beliggende ud til Odense Fjord, er fortrinsvis kendt for sin park, men den rummer også en skitsesamling med nogle af søstrenes værker. Ellen var maler og kendt for nationalhistoriske værker, bl.a. af Margrete 1. Hun udførte også kirkeudsmykninger og illustrationer. Ausa var billedhugger, og den tredje søster, Inge, var forfatter. Det var en godsejerslægt med udprægede videnskabelige, botaniske og kunstneriske interesser.

Lars Swane boede i 1980’erne i Bogense. Han er kendt for sine naturalistiske malerier med en forkærlighed for kystlandskaber og interiørbilleder med blomsterbuketter, hvor oplevelsesglæden udtrykkes i billederne.

Den fynske kunstner Frank Hammershøj var udlært på Det Fynske Kunstakademi som elev af Kaj Kylborg. Hans billeder er abstrakte ekspressionistiske naturskildringer ofte med inspiration fra rejser til Island og Færøerne. Enkelte figurer optræder også i kompositionerne, en fugl, et fjeld eller lignende. Han har udført flere udsmykninger på Fyn, bl.a. til Guldbjerg Kirke i 2011 og Vollsmose Kirke i Odense Kommune i 1978.

Ole Runge er først og fremmest fuglemaler og naturskildrer. Han er en af de få, der har fundet inspiration i den nordfynske natur, hvor han har indfanget sine naturoplevelser i tegninger, grafik og enkelte træskulpturer. Han har været tæt knyttet til Danmarks Naturfredningsforening og har arbejdet som naturvejleder. Som kunstner er han tilknyttet DANE, Danish Artists for Nature and Environment, der blev dannet i 1999. Han har malet mange akvareller og er en kendt illustrator af naturen omkring Æbelø og Gyldensteen Strand, ligesom han har bidraget til bøger om dansk natur uden for det nordfynske område.

Lisbeth Krag Olsen arbejder anderledes abstrakt med naturen. Hun er uddannet billedhugger på Det Fynske Kunstakademi og senere på Det Kongelige Danske Kunstakademi hos Pontus Kjerrman. Hun arbejder med italiensk carrara-marmor og evner at forvandle den hårde sten til organiske, bløde og kvindelige former, der fanger lyset i deres poetiske udtryk. Skulpturerne er inspireret af fuglevinger, strandskaller og andre naturelementer, som hun giver et elegant og dynamisk udtryk.

Guldsmed Anette Kræn har i en lang årrække været bosat på Nordfyn. Hun er kendt for sine smykker med hestehår i sølv og guld. Hendes smykker er unikke, og hun medtænker den person, der skal bære smykket, når hun udformer det.

Kunst i det offentlige rum

Bogenses maskot er en kopi fra 1934 af Manneken Pis, hvis original af Jerôme Duquesnoy er opstillet i Bruxelles. Kommunens kunstråd afsætter midler til udsmykning af offentlige nybygninger og ombygninger, og en del af bygge- og anlægssummen anvendes til kunstnerisk udsmykning. Den norske billedhugger Fritz Røeds skulptur Barnevask blev i 1979 opstillet ved Bogense Rådhus. Røed skildrer ofte leg i sine skulpturer. I 1982 fuldførte John Olsen en udsmykningsopgave til Nordfyns Gymnasium, en gavlvæg med figurer fra børnebogen Den store Bastian. John Olsen er fortrinsvis kendt for sin optagethed af liv og død, men ønskede denne gang at komme med en ironisk kommentar til uddannelsessystemet. Gymnasiet har også en række bronzehoveder udført af Eiler Madsen. Også Havrehedskolen i Morud har en udsmykning med Eiler Madsens bronzehoveder af historiske personligheder, Hovedvejen fra 1986.

Nogle af værkerne i det offentlige rum har været genstand for heftig folkelig debat. Det gælder ikke mindst Kurt Tegtmeiers jernskulptur Tørne (i daglig tale kaldet »hundelorten«), der blev opstillet i en rundkørsel i Søndersø i år 2000. Det gælder også i nogen grad Jørgen Meier-Larsens Thor og Midgårdsormen i Otterup, opstillet i år 2000, og Bautasten i en rundkørsel i Otterup fra 2006.

Poul R. Weile har udført havfrueskulpturen Elle til Vestre Mole i Bogense i 1997. Det er en kvindefigur med flyvende hår og spidse bryster og et par delfinunger eller fisk i hænderne. Weile er uddannet på Det Fynske Kunstakademi, men har base i Berlin. Endelig kan nævnes Birgitte Fløes tekstiludsmykning til Søndersøskolen fra 2018 og Keld Moseholms skulptur på Sletten Skole i Otterup fra 2019.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Nordfyns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst