En af Sorø Kunstmuseums sale viser modernismens mørke malere; tv. hænger Niels Lergaards Gade i Gudhjem fra 1941. Sammen med kunstnere som Jens Søndergaard, Erik Hoppe og Lauritz Hartz repræsenterer de en melankolsk og ikke-avantgardistisk side af kunsten fra sidste del af 1900-tallet.

.

Slagtemotiverne er gennemgående i Preben Hornungs malerier som i Opstilling med pragtfuldt kød fra 1976, der balancerer mellem lyrisk abstraktion og realisme. Billedet handler lige så meget om maleri som om de ribben, der ligger på et bord.

.

Ved Regionshuset, den tidligere amtsgård, på Alléen i Sorø blev i 1985 opstillet en skulpturgruppe i cortenstål af Peter Bonnén med titlen Skulptur. De to rektangler er gennemskåret af uregelmæssige snit, der giver et spil mellem de klare former og de mere amorfe snit gennem figurerne.

.

Kunst og kultur har gennem århundreder været en stærk del af Sorø Kommunes identitet. I middelalderen var kunsten knyttet til områdets kirker og biskop Absalons magtfulde cistercienserkloster i Sorø. Senere blev Sorø Akademi på det gamle klostersgrund en kulturel motor og et kunstnerisk centrum.

Akademiet er i sig selv en kulturskat med dekorationsmaler Georg Hilkers omfattende udsmykning fra perioden 1860‑71 af skolens hovedbygning i tidens pompejanske stil. Hertil kommer en stor kunstsamling med især kongeportrætter udført af bl.a. C.W. Eckersberg, Martinus Rørbye og Albert Küchler. De tidligste eksempler på, at kunstnere har boet eller arbejdet i Sorø, knytter sig til Sorø Akademi i 1600-tallet.

Kunstinstitutioner

Sorø Kunstmuseum er Vestsjællands statsanerkendte kunstmuseum, der ligger i den gamle nyklassicistiske godsforvalterbolig i Storgade 9. Museet åbnede i 1943 på initiativ af Soransk Samfund. I 2011 kunne museet indvie en stor tilbygning tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

I Dianalund finder man Kunstnergaarden Kulturhuset & Saltofte Larsens Samling med den autodidakte Lars Saltofte Larsens fabulerende malerier og skulpturer. Gården fungerer tillige som kulturhus med skiftende udstillinger, foredrag og musikarrangementer.

Kunstnere

Siden 1600-tallet har der været ansat professionelle kunstnere som tegnelærere på Sorø Akademi. I løbet af 1800-tallet blomstrede Sorø som et kulturcenter, der bl.a. takket være B.S. Ingemanns tilknytning til Sorø Akademi tiltrak kunstnere og kulturpersonligheder til egnen. I sidste halvdel af 1800-tallet indtog maleren Christen Dalsgaard tegnelærerembedet og boede gennem det meste af sit voksne liv i Sorø.

I løbet af 1900-tallet var Sorø hjemsted for malere som fx Aage Blumensaadt og Aage Øbro, der blev populære hos det lokale publikum med naturstudier fra forskellige soranske lokaliteter. Siden har bl.a. Knud Raaschou-Nielsen, Leif Lage og Jens Peter Helge Hansen boet og arbejdet i Sorø. Raaschou-Nielsen var i en lang periode tegnelærer ved akademiet, og han blev i 1943 daglig leder af det nyåbnede kunstmuseum. Maleren Preben Hornung flyttede i 1970 ind i Alsted gamle præstegård ved Sorø, hvor han boede indtil 1985. Her forlod han sine tidligere storbytemaer og introducerede de kendte atelierbilleder samt gren- og vandspejlsmotiver.

Flere kunstnere er født i Sorø, bl.a. maleren Emilie Mundt i 1842, der dog tidligt flyttede derfra til København. Samme tur tog Peter Bonde, en af de nye vildes betydeligste kunstnere, ca. 100 år senere.

Kunst i det offentlige rum

Takket være mæcener, lokale fonde og kunstglade borgere har Sorø offentlige udsmykninger, der tilsammen skriver flere hundrede års kunsthistorie fra middelalderens kongegrave til de helt moderne skulpturelle udtryksformer.

I Sorø Klosterkirke finder man Ludvig Holbergs gravmonument udført 1775‑80 i en enkel klassicistisk stil af billedhuggeren Johannes Wiedewelt. Endnu et Holbergmonument er opstillet i Akademihaven, hvor Vilhelm Bissen har gengivet forfatteren i fuld figur omgivet af historiens og komediens muser, Clio og Thalia, i 1898. En mere moderne tolkning af Klio finder man i Mogens Møllers skulptur fra 1998 ved Sorø Torv. Skulpturen er en blandt flere udsmykninger i bymidten, bl.a. Ib Braases Mellem to akter, opstillet i 1985 ved rådhuset, Jette Vohlerts Minervas ugle fra 2003 i Storgade og Erik Varmings polykrome skulptur Scarafone fra 2013 i marmor og granit ved Munkevænget.

Som en markør i rød, gul og blå over indkørslen til Sorø ved motorvejen ses vandtårnet, bemalet i 1995 af Per Arnoldi. Mere skjult i parken bag Regionshuset inviterer Peter Bonnéns passageskulptur i cortenstål Skulptur fra 1985 til, at man involverer sig kropsligt. Den ultimative brugerinddragelse finder man i Jeppe Heins interaktive skulptur Did I miss something fra 2010. Skulpturen er udformet som et springvand i Sorø Sø, der aktiveres ved, at man sætter sig på en bestemt bænk – en overraskende og populær kunstoplevelse.

Kunsthåndværk og design

I byrummene er de lokale keramikere synlige takket være flere markante udsmykninger. Det gælder billedhugger og keramiker Betty Engholms gavludsmykning Platanus i Morgenlys fra 1977 i Sorø samt hendes karakteristiske sort-hvide siddeskulpturer fra 2003 i Holberg Arkaden, Sorø. Keramiker Gerda Østergaard står bag en række relieffer, bl.a. til Borgerskolen og Holberg Arkaden i 2001, samt Obelisk fra 2009, opstillet i en rundkørsel i Frederiksberg ved Sorø.

Keramikerægteparret Hans og Birgitte Börjeson har siden 1963 boet og arbejdet i den lille landsby Fulby, som også har lagt navn til deres fælles brand. De står bag skulpturgruppen 3 Søjler fra 2001, opstillet ved Filadelfia i Dianalund.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Sorø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst